Představení

Zdravím,

mé jméno je Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979) a jsem občanem, který se rozhodl být aktivně zapojen do věcí veřejných. Prosazuji, jak vizi trvale udržitelné esenciální ochrany svobod a státu jako efektivního servisního centra občanů, kde jedni nežijí na úkor druhých, tak že kariérní politiky a kariérní aktivisty nepotřebujeme a jak správu veřejných a občanských služeb, tak i solidární aktivity občanské společnosti lze vykonávat současně s jakoukoli profesí, tzn. neuvolněně a bez "potenciálně korupčního" profitu. Jsem obhájcem svobody, republikánství, hodnot duchovního prostoru západní civilizace, svobodomyslného tvůrčího kapitalismu a omezování byrokracie do účelného rozsahu. Chci, aby se tímto směrem změnila Česká republika, Evropa i svět - s dlouhodobým ideálem vzniku "evropské či planetární konfederace" na půdorysu této anti-korporativistické, anti-bolševické a anti-totalitární vize "Občanské společnosti 4.0".

Založil jsem web www.republikani40.cz, jako jeden z nástrojů osobního "paralelního polis" pro každého občana pro verifikaci s prožívanou současností a pro predikci osobního štěstí, zodpovědnosti a svobody. Web prezentuje variantu republikánství pro 21. století, tzv. "Kybernetický občanský humanismus" , na kterém jako jeho administrátor shrnuji tuto vizi v časové, finanční i věcné rovině a v souladu s nejrůznějšími myšlenkami od různých historických osobností skládajících dle mého názoru žádoucí finální mozaiku. Daná vize je inspirovaná:

- přístupem USA, Švýcarska, Izraele, Singapuru a Spojenými Arabskými Emiráty s vládními analýzami, reporty a rozvahami na úrovni Thomson Reuters;

- inovativními metodami SCAMPERSMART(ER) a INDUSTRY 4.0;

- Peer-to-peer spoluprací koordinovanými technologiemi jako transportní Uber či ubytovávací Airbnb a veřejnými databázemi Blockchain pro transakce věrohodně identifikující příjemce a původce s jejich souhlasem;

- myšlenkami "disidenta" Václava Havla.

Jako bloger jsem na IDNES a IHNED od 8/2011 do 1/2017 dosáhl s 365 články více než milionové čtenosti a odkazy na vybrané příspěvky mých blogů umožňují detailnější vhled do jednotlivých témat pro pochopení, že daná vize je uskutečnitelná, přínosná a díky moderním technologiím a metodám "kybernetické republiky" i dalším logickým krokem vývoje společnosti, kterou se vyplatí začít podporovat a ztotožnit se s ní - a to dříve než se začnou prosazovat formy a metody"kybernetické totality" skrze etatismus, zpravidla s diktaturou stranictví, nebo korporativismus, zpravidla s diktaturou vybraného aktivismu.

Pro obohacení veřejné a konstruktivně-racionální diskuse o svobodách nejen islamizací ohrožených jsem od 2/2015 do 10/2019 z anglického do českého jazyka přeložil přes 40 článků amerického think-tanku Gatestone Institute, přičemž v 8/2016 tato činnost vyústila v iniciování a následné založení oficiální české mutace webu. Jako následný garant a koordinátor českých překladů jsem vytvořil tým 20 dobrovolných (samizdatových) překladatelů a dosáhli jsme za danou dobu publikování více než 450 překladů. Gatestone Institute také publikoval jak mých 5 původních článků...

Czech president Miloš Zeman: Warrior for truth;

Integrating Islam or Islamizing Integration?;

- Why the West Must Safeguard Free Speech;

A Tribute to the Late Václav Havel on the 30-Year Anniversary of the Velvet Revolution;

Europe: Cooperative Free Nations or Overly Controlled by Brussels?

...tak i mých 5 překladů zkrácených projevů od českých autorů (kteří vyslovili s překladem a publikací souhlas a poté byly i schváleny "redakční radou"):

- Mirka Topolánka Political Islam and Sharia Should Be Outlawed in Europe;

- Václava Klause Europe All Inclusive: Understanding the Current Migration Crisis;

- Jana Kellera What Multiculturalism Hides a The Peaceful Takeover of Europe;

- Jiřího Payna The European Union: An Authoritarian Body with a Humanitarian Face.

Této spolupráce si velmi cením, jak z toho důvodu, že bývalý předseda Gatestone Institute John R. Bolton přešel v dubnu 2018 na pozici Trumpova poradce pro národní bezpečnost USA, tak protože podpora Gatestone Institute: institucí demokracie a právního státu, lidských a občanských práv, svobody a silné ekonomiky, armády, která dokáže zajistit mír doma a ve svobodném světě, energetické nezávislosti a informování veřejnosti o nebezpečích, která hrozí svobodě jednotlivce, suverenitě a svobodě projevu se nejsilněji překrývá s touto mnou prosazovanou vizí.

 

Od 2/2011 do 1/2015 jsem prosazoval tuto vizi skrze členství ve Svobodných, kde jsem byl poslední dva roky olomouckým krajským předsedou a volebním lídrem do krajských i sněmovních voleb, se zodpovědností za účetnictví, reprezentaci a organizaci v kraji. Po mnou z osobních důvodů přerušeném členství však následný vývoj ve Svobodných vygradoval do rozporu, jak mezi slovy a činy, tak s touto vizí, která začala mít před založením projektu Republikáni 4.0 blíže i k postojům Pirátů (transparentnost, digitalizace), SPD (západní patriotismus, svoboda slova) nebo ANO (neideologický pragmatismus, korporátní profesionalita). 

Vystudoval jsem strojírenský inženýrský obor energetické stroje a zařízení na VŠB-TU Ostrava (2004) a doktorský obor železniční prostředky a infrastruktura na Univerzitě Pardubice (2011). Profesí jsem od roku 2004 technicko-hospodářským pracovníkem v oblasti železniční infrastruktury, kde se zabývám spolehlivou, hospodárnou a bezpečnou správou i vývojem součástí výhybkových konstrukcí a technicko-ekonomickými analýzami a kalkulacemi. Jsem v této oblasti autorem několika mezinárodních patentů a odborných publikací se zkušenostmi s vedením projektů a auditů a mám zkušenosti ze spolupráce s českými a zahraničními partnery z akademické, státní i soukromé sféry.

Bydlím v "hanáckém Jeruzalémě" Prostějově a pocházím z Kostelce na Hané, který je 3 tisícovým městem s atmosférou venkova a jehož historie strategického trvalého osídlení, mezi "jižními bažinami"  řeky Romže a "severním hanáckým Mont Blancem" Kosířem, sahá do 6 400 let staré Lengyelské kultury.

Mezi mé zahraniční zkušenosti patří 4 měsíce v americkém Wisconsinu, měsíc ve španělské Andalusii, firemní prezentace na veletrzích v Barceloně a Berlíně, dvakrát absolvovaný dobrovolnický program v armádě Izraelských Obranných Sil na technické akademii a v komunikační laboratoři a cestování po kavkazském Náhorním Karabachu.

Mým cílem je, aby už v roce 2025 byla nerevoluční a zákonnou cestou zrealizována "Vize ČR 21. století" ústavní změnou a ČR se tak díky tomuto mixu švýcarizace, izraelizace, singapurizace a moderního SMART přístupu „kybernetické republiky“ stala etalonem i pro ostatní státy.

Messe Berlin - InnoTrans 2014 

"Dnešní dluhy jsou zítřejší daně.

    Odmítám zvyšování daní."

Děčín (odborný seminář)- 2017

"Při hodnocení politicko-ekonomického stavu mít stále na očích, zda-li nedochází k úpadku do totality či vzdalování se od ekonomické svobody."

Sázava - 2005

"Nepřipraveni bránit svobodu a racionalitu civilizace? Připravte se akceptovat tyranii a mysticismy barbarství."

Kostelec na Hané - 1997

"Místo ´Češi si neumí vládnout´ říkejme ´Češi si umí nevládnout´ a chápejme to, že preferují ne-nadvládu a ne-zasahování vůči sobě samým."

LRT Palembang (Indonésie) - 2019

"Pravdu těžíme diskusí."

Tel Aviv Bahad 20 - IDF Sar-El 2016 

"NE EUROpanství EUROpánů,

ANO Evropanství Evropanů"

Varna (Bulharsko) - 1984

"Úředník přerozdělující veřejné finance je zlákáván ke korupci silou rovnající se množství financí jím přerozdělovaných."

Yoga instructor party - 2016

"Rozdíl mezi západním a islámským světem: žena je značkou, ne komoditou."

ZOO Olomouc - 2006

"Neoznačujme za fašisty, rasisty a xenofoby ty, kteří se zodpovědně řídí pravidly nulové tolerance k bezpečnostním rizikům."

Londýn - 2019

"Síla Západu vychází z celistvosti národů."

Náhorní Karabach - 2016

"Kolik daní platíš, tolik příležitostí pro

   promrhání a korupci politici mají."

Fira Barcelona - BcnRail 2011

"Čisté tržní prostředí barvu nemá. Směna předmětů a služeb je průhledná. Přimícháváním zelených, rudých a jiných ideologií se volný trh barví pouze do černa."

Loch Ness (Skotsko)- 2016

"Solidarita může být projevena pouze svobodným občanem. Vynucená solidarita je jen forma výpalného."

Jeseníky - 2007

"Každý člověk by měl být ´Osoba Samostatně Občansky Činná´ - občan jako jednočlenná politická strana."

Singapur - 2019

"Neptej se komu chtějí cenzurovat názor. Cenzura hrozí tobě."

Dobrovolnictví

Kontrola průběhu voleb

© 2019 Republikáni 4.0

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now