Israel Tie vyjadřuje podporu Izraele a hodnot západní civilizace, které symbolizuje. Tie je anglický výraz pro kravatu, nerozhodný výsledek i zavázání se k něčemu. Pro podporovatele Západu, nošení kravaty tvaru Izrael veřejně deklaruje jejich pojení se k němu. Pro podporovatele hodnot jiných civilizací zase reprezentuje toleranci a příměří s ním. Tato pro-izraelská kravata je tak i módní protiváhou pro-palestinského šátku shemagh neboli kefíje či palestiny.

Israel Tie je registrovaným průmyslovým vzorem a lze ji pořídit v různém designu a barvě pro muže, ženy, děti a i psy, kteří jsou na Západě chápáni jako společníci člověka a ne jako zvířata obyčejná, nečistá nebo k jídlu. Ztotožněme se slovy českého prezidenta Zemana z americko-izraelské konference AIPAC 2015: „Znáte známý slogan. Ich bin ein Berliner. Nyní, musíme všichni říct, jsem Židem. Vaše diskriminace je naše diskriminace. Vaše oběti, jsou naše oběti.“ Ukažme každý svoji Israel Tie.

The Israel Tie expresses support for the state of Israel and some of values of the Western civilization, that symbolizes. The tie is an expression not only for a necktie but also for a draw and a committment to something. For supporters of the West, wearing the tie with shape of Israel declares publicly their connection with it. On the other hand for supporters of values ​​of other civilizations the tie represents tolerance and truce with it. This for-Israeli tie is fashion counterbalance of a for-Palestinian scarf shemagh or keffiyeh or kufiya. The Israel Tie is a registered industrial design and it can be purchased in various designs and colors. You can acquire it for men, women, children and even dogs that are perceived as human companions in the Western culture and not as ordinary animals or unclean or even something to eat. Let´s identify ourselves with the words of Czech President Zeman at US-Israel conference AIPAC 2015: "You know the famous slogan. Ich bin ein Berliner. Now, we all must say, I am a Jew. Your discrimination is our discrimination. Your victims are our victims.” Let's show our own Israel Tie.

Contact/Kontakt

© 2019 Republikáni 4.0

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now