31.10.2019

Překlad eseje The beliver: How an introvert became the leader of the Islamic State z 1.9.2015 od Williama McCantse z Centra pro blízkovýchodní politiku a ředitele z organizace Projekt vztahů USA s Islámským světem. Je také externím členem fakulty Univerzity Johnse Hopkinse a působil na vládních pozicích a pozicích think-tanků vztahujících se k islámu, Střednímu východu a terorismu, včetně vládního poradce pro boj proti násilnému extremismu. Je také autorem několika populárně odborných knih....

31.10.2019

Evropa čelí vnitřní debatě mezi těmi, kteří ji nadále považují za společenství svobodných národů, a těmi, kteří ji považují za entitu ovládanou Bruselem.

Ačkoliv mohl toto rozštěpení zdůraznit kontroverzní Brexit, tak tento konflikt - jak bývalý český prezident (a bývalý premiér) Václav Klaus upozornil před 13 lety - zuří už celá desetiletí:

Ve své knize z roku 2006 "Co je to Evropeismus aneb co by nemělo být budoucností Evropy?" Václav Klaus napsal:

"V Evropě již půl...

30.10.2019

Překlad eseje The beliver: How an introvert became the leader of the Islamic State z 1.9.2015 od Williama McCantse z Centra pro blízkovýchodní politiku a ředitele z organizace Projekt vztahů USA s Islámským světem. Je také externím členem fakulty Univerzity Johnse Hopkinse a působil na vládních pozicích a pozicích think-tanků vztahujících se k islámu, Střednímu východu a terorismu, včetně vládního poradce pro boj proti násilnému extremismu. Je také autorem několika populárně odborných knih....

29.10.2019

Europe is in the throes of an internal debate between those who continue to view it as a constellation of free nations and those who see it as an entity controlled by Brussels.

Although the Brexit controversy may highlight this split, the conflict -- as the former Czech President (and former Prime Minister), Václav Klaus, pointed out 13 years ago -- has been raging for decades:

In his 2006 book, What is Europeism, Or, What Should Not be the Future for Europe?, Klaus...

10.10.2019

V listopadu 2019 si připomeneme třicetileté výročí sametové revoluce v bývalém Československu, jejímž představitelem byl disidentský spisovatel a dramatik, zesnulý Václav Havel (1936–2011), který se následně stal prvním prezidentem nástupnické České republiky. Havlovy práce reflektovaly zla komunistického režimu a pokřivenost jeho morálky.

V projevu v Kongresu USA v únoru 1990 Havel řekl:

"Totalitní systém komunistického typu... nám dal - aniž samozřejmě chtěl - něco dobrého: zvláštní s...

19.9.2019

November 2019 will mark the 30-year anniversary of the Velvet Revolution in former Czechoslovakia, led by the dissident author and playwright, the late Václav Havel (1936-2011), who subsequently became the first president of what became the Czech Republic. Havel's works reflected the evils of Communism and its inversion and twisting of morality.

In an address to the US Congress in February 1990, Havel said:

"The Communist type of totalitarian system ... unintentionally... has given us s...

17.1.2019

Svoboda vyjadřovat se bez strachu s tolerancí pro odporující si hlediska je tím, čím je pojena různorodost v demokratických společnostech. Ve Spojených státech je tato svoboda chráněna Ústavou, s pouze velmi specifickými omezeními, z nichž klíčová byla ustanovena v roce 1969, na základě zásadního rozsudku Nejvyššího soudu v případě Brandenburg v. Ohio. Podle tohoto rozsudku nemůže být pobuřování penalizováno, pokud není "zaměřeno na podněcování nebo vyvolání bezprostředního nezákonného jednání...

Please reload

Nejlepší příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv