31.5.2015

Averroes/Ibn Rušd (1126 až 1198) byl arabský filosof islámského zlatého věku, žijící v Andalusii, který se snažil spojit Aristotelovu filosofii s islámem. Měl znalosti práva, matematiky a medicíny. Byl soudcem v Seville a v Córdobě a který byl také osobním lékařem marockého chalífa. Jeho racionalistické názory inspirovaly v dalším uvažování mnoho jiných filozofů včetně Tomáše Akvinského nebo Jana Husa a které byly v rozporu s oficiální křesťanskou i muslimskou náboženskou naukou....

27.5.2015

Citáty z videí, zachycujících výroky muslimských představitelů v USA, napojených zpravidla na organizaci Muslim Students Association, která působí na amerických univerzitách a která sdružuje více členů než obdobné organizace, sdružující republikánské a demokratické studenty dohromady.

Na YouTube je k vidění 81 minutový film The Great Deception New World Order & Muslim Brotherhood (Velký podvod nového světového řádu a Muslimské bratrstvo), který je kromě jeho celkového kontextu, o které...

26.5.2015

Thomas Jefferson (1743 - 1826) byl třetím prezidentem USA a hlavním autorem amerického prohlášení nezávislosti. Byl zastáncem demokracie, republiky a práv jednotlivce. Kromě politiky se zabýval také matematikou, šifrováním, uměním, vědou, vynálezy, architekturou, náboženstvím a filozofií. Uměl francouzsky, řecky, italsky, španělsky a latinsky a byl dobrým spisovatelem. Během svého života si dopisoval s mnoha vlivnými lidmi v Americe a Evropě. I když vlastnil stovky otroků a osvobodil jen někter...

22.5.2015

Porovnání vybraných ukazatelů z dat webu „Global Fire Power“ mezi armádou ČR a armádou Izraele.

Ženy v Israelských obranných silách (IDF - Israel Defence Forces) tvoří 33% vojáků a 51% důstojníků sloužících v jak pozemním, tak námořním i leteckém vojsku. 92% izraelských armádních pozic je umožněno pro vykonávání ženami, příčemž aktuálně jsou na 67% pozicích. Porovnáním vojenských sil ČR a Izraele na webu www.globalfirepower.com lze získat tyto vybrané počty:

Řádově tak "papírová" vojenská sí...

18.5.2015

- Organizace islámské spolupráce (OIC) je po Organizaci spojených národů (OSN) druhou největší mezinárodní organizací, jejímž cílem je být kolektivním hlasem islámského světa. Do roku 2011 měla OIC název "Organizace islámské konference".

- OIC je tvořena 57 státy s cca 1,6 miliardou obyvatel, jejíž členskou zemí je i OSN neuznávaná Palestina a mezi pozorovatelskými státy je i Rusko a OSN neuznávaný Severní Kypr (Turecký kyperský stát).

OIC pořádá jednou za 3 roky "Islámský summit", kterého se úča...

16.5.2015

V srpnu 1990 představitelé muslimských zemí podepsali v Káhiře "Deklaraci lidských práv v islámu". Mnoho z těchto zemí nepodepsala Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, protože je v rozporu s islámskými hodnotami. Na rozpory mezi těmito deklaracemi upozornil 6.8.2003 článek Islamic Human Rights?, ve kterém se mj. zmiňuje:
 

1) Článek 1a

"Všechny lidské bytosti tvoří jednu rodinu, jejíž členy spojuje poddané postavení vůči Bohu a všichni jsou potomci Adama..."

Tato věta znamená, že ne-muslim...

4.5.2015

  • Od ledna 2015 je republikánka, černoška a mormonka Mia Love členkou sněmovny reprezentantů kongresu USA za čtvrtý okrsek státu Utah.

  • Tato 39letá vycházející hvězda republikánů a hnutí Tea Party, která je dcerou haitských imigrantů, dosáhla zvolení díky svému autentickému americkému životnímu příběhu a neústupným prosazováním základních amerických hodnot, jakými jsou "fiskální disciplína, omezená vláda a osobní odpovědnost".

Překlad původního textu Mia Love: Big government needs to ge...

Please reload

Nejlepší příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv