30.8.2016

Svobodní a Soukromníci budou v říjnu 2016 společně kandidovat v několika krajích do krajských zastupitelstev a jejich předvolební kampaň je už viditelná, jak v ulicích, tak na webu a odpovídá, oproti minulosti, zvýšeným marketingovým nákladům odhadem o řád či dva. Díky transparentním účtům lze zjistit, že těžiště objemu financí na kampaň už není od spousty nadšenců zasílajících drobné obnosy, ale díky senátorovi a miliardáři Ivo Valentovi (majitel hazardní firmy SYNOT). Ve zkratce: "Kdo platí,...

28.8.2016

Meritokracie je:

- systém ve kterém jsou talentovaní vybíráni a povyšováni na základě svých úspěchů;

- výběr vůdců na základě intelektuálního kritéria;

- systém, který odměňuje talent a tvrdou práci.

Historie

Meritokracie vznikla v Číně v 5. stol. př. n. l. odkud se rozšířila do Indie a odtud v 17. století do Británie a Evropy. Během osvícenství došlo k překladům konfuciových textů a byl v nich viděn alternativní princip k tradiční dědičnosti hodností, což Británie aplikovala. V roce 1883 USA přijal...

27.8.2016

V pátek 26.8.2016 vyhlásil Geert Wilders předběžný volební program jeho Strany pro svobodu pro volební období 2017 až 2021, který zní:

Miliony nizozemských občanů mají už jednoduše dost islamizace naší země. Mají dost masové imigrace a azylů, teroru, násilí a nebezpečného stavu.

Zde je náš plán: namísto financování celého světa a lidí, které tady nechceme, budeme utrácet peníze na běžné nizozemské občany.

Toto je to, co Strana pro svobodu bude dělat:

1. De-islamizovat Nizozemí

- Nulový počet žadatel...

21.8.2016

Singapure a její vládní a nejdominantnější politická strana "Lidová Akční Strana" (Peoples Action Party) patří mezi inspirativní příklady toho, jakým směrem by se jak Česká republika, tak její politické strany měly vydat. Jedním ze zajímavých přínosů je existence jasné a stručné „stranické ústavy“, kterou při žádosti o členství obdrží každý žadatel o členství a kterou se každý člen řídí. Členem se za roční členský poplatek 9 singapurských dolarů (cca 160,- Kč) může stát jakýkoli občan Singapuru...

20.8.2016

154 stránkovou knihu "Hrůzy východu" napsal v roce 1923 český orientální cestovatel Karel Hansa, v níž z osobní zkušenosti popisuje arménskou historii a především utrpení arménského křesťanského lidu pod nadvládou muslimských Turků, které vygradovalo do masakrů a genocidy s 1,5 milionem obětí - genocidy, kterou dodnes ČR fakticky neuznala. Jelikož je tato kniha s 60 původními fotografiemi těžko k dostání, uvádím vybrané výpisky průřezově charakterizující popis této tragické a nelidské události...

20.8.2016

Pro inspiraci ohledně diskusí jakou funkci by měl vykonávat a jako zodpovědnost zastávat prezident ČR, je vhodné podívat se, jak to může fungovat podle zahraničních úspěšných vzorů - např. Švýcarska. Jaká je tedy role a mandát "Švýcarského prezidenta"?

Prezident Švýcarské konfederace je "prvním mezi rovnými" ze sedmičlenné Spolkové rady Švýcarska, vzešlé z federálních voleb, konajících se v pravidelných 4 letých intervalech.

Spolková rada Švýcarska plní funkci federální vlády pro 26 kantonů a pre...

16.8.2016

Sir Karl Raimund Popper (1902-1994) byl rakousko-britský filozof, profesor, představitel moderního liberalismu a jeden z největších filozofů vědy, jehož filozofií byl kritický racionalismus. Mezi jeho citáty patří:

1) Neomezená tolerance nutně vede k vymizení tolerance. Pokud bychom rozšířili neomezenou toleranci i pro ty, kteří jsou netolerantní, pokud nejsme připraveni bránit tolerantní společnost, pak tolerantní budou zničeni a tolerance s nimi. Měli bychom tedy požadovat, ve jménu tolerance,...

Please reload

Nejlepší příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv