Překlad původního textu The European Union: An Authoritarian Body with a Humanitarian Face

Lisabonská smlouva (navržená jako náhrada Smlouvy o Ústavě pro Evropu z roku 2005 a podepsaná v roce 2007 vedoucími představiteli 27 členských států Evropské unie) se označuje jako dohoda pro "reformu fungování Evropské unie... [která] stanovuje humanitární pomoc jako zvláštní pravomoc Komise."

To, co Lisabonská smlouva skutečně vytvořila, je autoritářský politický systém, který porušuje lidská a...

17.1.2019

Svoboda vyjadřovat se bez strachu s tolerancí pro odporující si hlediska je tím, čím je pojena různorodost v demokratických společnostech. Ve Spojených státech je tato svoboda chráněna Ústavou, s pouze velmi specifickými omezeními, z nichž klíčová byla ustanovena v roce 1969, na základě zásadního rozsudku Nejvyššího soudu v případě Brandenburg v. Ohio. Podle tohoto rozsudku nemůže být pobuřování penalizováno, pokud není "zaměřeno na podněcování nebo vyvolání bezprostředního nezákonného jednání...

The vast majority of Western politicians and members of the media today appear to be guided by the idea that it is better to be wrong about Francis Fukuyama's The End of History than to be right about Samuel Huntington's The Clash of Civilizations. Pictured: Huntington (left) and Fukayama. (Image sources: Huntington - World Economic Forum/Wikimedia Commons; Fukayama - Fronteiras do Pensamento/Wikimedia Commons)

The vast majority of Western politicians and members of the media today appear to be...

Překlad původního článku A Conversation with French Writer Renaud Camus z 5.6.2018.

Jean Renaud Gabriel Camus, spoluzakladatel a předseda Národní rady evropského odporu, je francouzský spisovatel známý tím, že vymyslel frázi "Velká náhrada" - odkazující na pozorovanou kolonizaci západní Evropy imigranty ze severní Afriky a Středního východu.

Grégoire Canlorbe: "Náhrada" je, jak říkáte, ideologií globální nadtřídy.[1] Vidíte v Emmanuelu Macronovi agenta této "globální nadtřídy"?

Renaud Camus: Ach a...

The Treaty of Lisbon -- drafted as a replacement to the 2005 Constitutional Treaty and signed in 2007 by the leaders of the 27 European Union member states -- describes itself as an agreement to "reform the functioning of the European Union... [it] sets out humanitarian assistance as a specific Commission competence."

What the Lisbon Treaty actually created, however, was an authoritarian political system that infringes on human and political rights.

Take the mandate of the European Commissio...

Please reload

Nejlepší příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv