Citace z eseje "Politika a svědomí" z února 1984, které by dnes mělo být více nasloucháno.

Jak snad vyplývá ze všeho, co jsem už řekl, zdá se mi, že všichni - ať žijeme na Západě či na Východě - máme před sebou jeden základní úkol, z něhož by mělo vše ostatní vyrůstat. Tímto úkolem je bděle, rozmyslně, pozorně, ale zároveň s plným sebenasazením čelit na každém kroku a všude iracionálnímu samopohybu anonymní, neosobní a nelidské moci Ideologií, Systémů. Aparátů, Byrokracii. Umělých jazyků a Polit...

Citace z eseje "Anatomie jedné zdrženlivosti" z dubna 1985, které by dnes mělo být více nasloucháno.

Takže běží jen o „maličkost": zavčas rozpoznat onen osudný první okamžik zkázy, kdy idea přestává vyjadřovat transcendentní rozměr lidství a zvrací se v jeho náhražku; kdy lidský výrobek - projekt lepšího světa - přestává být projevem odpovědné identity člověka a začíná naopak člověku jeho odpovědnost a identitu vyvlastňovat; kdy abstrakce přestává patřit člověku, aby on začínal patřit jí.

Myslím,...

Aneb Letní přemítání po 28 letech.

Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991, které by dnes mohly být označovány za "krajně pravicové".

Aniž jsem, jak řečeno, hledačem nějaké „třetí cesty“, jsem zároveň odpůrcem slepé nápodoby, zvlášť mění-li se v ideologii. Z důvodu velmi prostého: je to proti přírodě a proti životu. Z Československa nikdy neuděláme ani Spolkovou republiku Německo, ani Francii, ani Švédsko, ani Spojené státy americké, a já naprosto nechápu, proč bychom s...

Aneb Letní přemítání po 28 letech.

Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991, které by dnes mohly být označovány za "krajně pravicové".

Jak se ale vlastně buduje „duchovní stát“? K čemu takový cíl či ideál konkrétně zavazuje či vybízí? Co vůbec můžeme v tomto směru dělat? Žádný jednoduchý návod neexistuje. Duchovní či mravní stát nelze bohužel zřídit ani ústavou, ani zákonem, ani nařízením. Je to věc velmi náročné, dlouhodobé a nikdy nekončící práce výchovné a sebevýchovn...

Aneb Letní přemítání po 28 letech.

Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991, které by dnes mohly být označovány za "krajně pravicové".

Budujeme nově náš stát. Osud mne uvrhl do postavení, v němž mám přece jen na toto budování o něco větší vliv než většina mých spoluobčanů. Hodilo by se proto, abych se vyznal ze svých představ o tom, jaký stát by to měl být. Když jsem řekl, jak chápu politiku a jakou politiku se snažím dělat, pak je na místě, abych se pokusil říct, jakou...

Aneb Letní přemítání po 28 letech.

Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991, které by dnes mohly být označovány za "krajně pravicové".

Z toho, co jsem zatím řekl o svém chápání politiky a svých politických ideálech, je snad dostatečně zřejmé, co bych rád – mimo jiné – ve své politické práci všemožně akcentoval: totiž kulturnost. Kulturnost v nejširším slova smyslu. Nemyslím si, že by měl stát příliš dotovat kulturu jako konkrétní oblast lidské činnosti, a vůbec nesdílím...

Aneb Letní přemítání po 28 letech.

Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991, které by dnes mohly být označovány za "krajně pravicové".

Co mohu vlastně – jako prezident – dělat, chci-li být nejen věren tomuto pojetí politiky, ale chci-li je také dovést aspoň k dílčímu úspěchu? (To první je ostatně nemyslitelné bez toho druhého; neprosadit vůbec nic ze své politiky by mohlo mít jen dva možné následky: být dříve nebo později smeten – alternativa důstojnější –, anebo se stát...

Please reload

Nejlepší příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv