Název, motto a logo

Název Republikáni 4.0 odkazuje na obhajobu tradičního republikánství se zahrnutím moderních přístupů známých jako trend 4.0 - např. Průmysl 4.0. Stejně jako je minimální věk 40 let při volbě do senátu z hlediska vyzrálosti osobnosti s praktickými zkušenostmi se Republikáni 4.0 zaměřují na občany nad 40. let jako vhodné adepty na členství. Motto "Jsme naše svobody" odkazuje na arménské motto "Jsme naše hory", kdy zdůrazňuje malost člověka oproti velikosti a významnosti přírody a že se rozvíjíme díky našim svobodám, ve kterých můžeme uplatnit talent a genialitu každého jednotlivce. A že tyto svobody jsou produkty společnosti, nejsou přirozené, zdarma a musíme je chránit a předávat generacím dalším. Logo vedle názvu a motta ztvárňuje Gryf - bájné stvoření se lvím trupem, zadníma nohama a ocasem, a s orlí hlavou, krkem, křídly a pařáty - jak jako symbol mixu českého lva a moravské a slezské orlice, tak jako jeho středověkého odkazu křesťanského symbolu božské moci a strážce božského i středoasijského starověkého skytského božstva.

Senát a lid český

S.P.Q.R. (senát a lid římský) je pro Republikány 4.0 historickým vzorem pro chápání senátu jako elitního a nejautoritativnějšího orgánu republiky. 

Členové strany Republikáni 4.0 si své členství v ní zvolili dobrovolně s vědomím, že tento občanský útvar čelí nejtěžším bojům za svobodu. Jako jednotlivci tvoří "sbor" v němž každé z písmen akronymu S.B.O.R. má význam a smysl:

S - "svoboda"

B - "bratrstvo/bratrství"

O - "občan/občanství"

R - "republika/republikánství"

Cíle a ústava

Cílem Republikánů 4.0 je změna ústavy nerevoluční a zákonnou cestou zahrnující zrušení sněmovny, jako dolní komory parlamentu ČR a ponechání pouze senátu, zavedení 2 zemských samospráv místo 13 krajských, zrušení funkce prezidenta ČR, jako projev post-monarchismu, a jeho nahrazení předsedou vlády pro reprezentaci dle Švýcarska a naplňování "Vize ČR 21. století". Tento cíl lze dosáhnout posloupností při získávání mocenské pozice v nejbližším termínu - v roce 2025.

Registrace a členství

Registrace u Ministerstva vnitra ČR bude provedena po získání více než 1000 podpisů na PODPISOVÝ ARCH K PETICI za vznik politické strany.

Členem republikánů se po zaplacení členského poplatku a se ztotožněním se s cíli může registrovat kdokoli a stranická ústava blíže popisuje jak se lze stát kádrovým členem.

Cílový a maximální počet kádrových členů Republikánů 4.0 je 6561 (81 v každém z 81 senátních okrsků), z nichž je volena 8 členná stranická vláda "Rada Republikánů 4.0" reprezentující stínovou vládu ČR podle "stranické ústavy" dle postupů singapurské vládní a nejdominantnější strany PAP.

Slib dotační a kariérní chudoby

Obdobně jako křesťanské bratrské společenství řeholního řádu „Františkánů“, založeného 1209, skládají Republikáni 4.0 v roce 2019 slib své státní dotační, nárokové a příspěvkové chudoby, že nepřijme, přímo či nepřímo, skrze veřejné rozpočty, žádné finance, majetek či výhody, jak pro organizaci, tak její členy. Výkon veřejných funkcí musí být Republikány 4.0 vykonáván jako ne-kariérní současně vedle vlastní profese a tato funkce může být jen jednou obhajována znovu-kandidováním.

Kybernetická SMART republika

Skrze technologie ve SMART republice vedou občané smysluplný a naplněný život. SMART republika využívá sílu sítí, databází a technologií pro komunikaci a šíření informací s cílem zlepšení životů, vytváření ekonomických příležitostí a vybudování sobě si blízké komunity. SMART republika není budována vládou, ale všemi - občany, firmami, agenturami. Tento chytrý self-service či SMART self-government, ale také umožňuje nebýt závislým na moderním IT.

Organizační struktura - Republikáni 4.0

Organizační struktura Republikánů 4.0 není podle krajských územních celků pro sněmovní a krajské volby, ale podle senátních okrsků. V každém z 81 okrsků, je minimálně 81 členů, kteří si volí svého "stínového senátora" - senátora Republikánů 4.0. 81 senátorů Republikánů 4.0 pak ze svého středu zvolí stranickou vládu Radu Republikánů 4.0 tvořenou 8 členy, která je "stínovou vládou".

Volební záměr 2019 - 2029

Volby do evropského parlamentu 2019: neúčastní

Sněmovní volby 2021: neúčastní

Obecní volby 2022: neúčastní

Senátní volby 2020, 2022 a 2024: 61 podporujících senátorů

Krajské volby 2020, 2024: neúčastní

Prezidentské volby 2023: cíle Republikánů 4.0 nevetující prezident

Volby do evropského parlamentu 2024: neúčastní

Sněmovní volby 2025: 151 podporujících poslanců

 

Provedení ústavních změn (2025-2026)

 

Senátní volby 2026: 61 podporujících senátorů

Zemské volby 2028: neúčastní

Prezidentské volby 2028: zrušeny

Senátní volby 2028: 61 podporujících senátorů

Volby do evropského parlamentu 2029: neúčastní

Sněmovní volby 2029: zrušeny

Kontakt pro podporu

Email: zboril.josef@email.czTel: +420 608 452 022

© 2019 Republikáni 4.0

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now