Senát zesnulých autorit je vytvořen z 81 historických autorit. V prvním kroku je jejich výběr individuální a to každým jednotlivým kádrovým členem Republikánů 4.0.

V druhém kroku dochází k jeho stranickému složení a 81 historických autorit je dáno těmi, které se u všech kádrových členů vyskytují nejčastěji.

Senát zesnulých autorit je pokusem, jak najít složení ideálního senátu lidstva (zpravidla státníky, podnikateli, vědci, vynálezci, žurnalisty, ekonomy, právníky, vojáky, disidenty, filozofy nebo umělci), tak i mít možnost simulovat rozpravu nad vybraným tématem nejen současníky a poté přihlédnout k výsledku.

"Nejpřísnější ochrana svobody slova nesmí chránit člověka, který falešným

výkřikem HOŘÍ, způsobí v divadle paniku."

"Každý člověk se má sám posuzovat a být souzen pouze podle jeho vlastních činů a charakteru."

​​"Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha."

"Vždy jsem považoval humanitu za zvířecí pud. Konfuciánskou teorií je, že člověk může být zlepšen, ale nejsem si jistý, že může. Člověk může být trénován, může být disciplinován."

"Pokud to může být zničeno pravdou, tak si to zaslouží být zničeno pravdou."

"Svoboda není nikdy dál od zániku než jednu generaci."

 

"Něco jiného je úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie, úřednictvo musí být v každém dobře řízeném státě, byrokracie je neštěstí každého"

 

"Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních."

​​"Nepatřím k žádnému náboženství. Mojí vírou je láska a každé srdce je mým chrámem."

​"Lídři se nerodí, jsou vytvořeni. Vytvořeni tvrdým úsilím, což je cena, kterou musí každý z nás zaplatit k dosažení jakéhokoli cíle, který za to stojí."

"Muslimové mají velmi špatný přístup k homosexualitě, kdy jsou velmi netolerantní a k ženám, které jsou pro ně občany druhé kategorie. To, čeho jsme nyní svědky, je střet civilizací, a to nejen na úrovni států, ale také uvnitř jich samotných."

 

"Dějiny mocenské politiky nejsou nic jiného než dějiny mezinárodního zločinu a morového vraždění. Těmto dějinám se učí ve školách a mnozí z největších zločinců jsou prezentováni jako hrdinové."

"Síla národa vychází z celistvosti domova."

​​"Prezident sovětské akademie Keldyš prohlásil, že to je prvé místo, kde mu místo předepsaných lží ukazují pravdivý stav. Požádal mě potom o zaslání informací a doporučení do Moskvy, což jsem poté udělal a v osmistránkovém dopise shrnul, se závěrem, že prapříčina je v sovětském totalitním a policejním režimu."

"Osvoboďte se z mentálního otroctví. Nikdo než my sami nemůže osvobodit naši mysl."

​​"Duševní práce je řešení problémů, rozhodování, tvůrčí vynalézavost a koncepční realizace, ne intelektuální rozjímání v kavárně Slavia."

"Slepé následování dávných zvyků a tradic, neznamená, že mrtví jsou naživu, ale že živí jsou mrtví."

"Současnost je jejich, ale budoucnost pro kterou pracuji, je má."

"Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti."

"Osvobodila jsem tisíc otroků, mohla jsem osvobodil tisíc dalších kdyby jen věděli, že jsou otroci."

​​"Člověk je majitelem svých názorů a má svobodu je komunikovat."

​​"Není nic cennějšího než nezávislost a svoboda."

„Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“

„První generace vytváří, druhá spravuje, třetí studuje dějiny umění a čtvrtá zpustne docela.“

​"Nevěřím v žádné náboženství a občas si přeji vidět je všechna na dni moře. Můj lid se bude učit principům demokracie, diktátu pravdy a

vědeckým naukám."

"Láska je jediná síla, schopná změnit nepřítele na přítele."

"Svobodný projev je základem lidských práv, kořenem lidské přirozenosti a matkou pravdy. Zabít svobodu projevu je urážkou lidských práv, dušením lidské přirozenosti a potlačováním pravdy."

"Nejvyšším umění války je podrobit si nepřítele bez boje."

„Lidé, kteří jsou morálně a intelektuálně rovnocenní v samosprávě, musí být rovnocenní v sebeobraně.“

„Pacifista je bezpochyby stejným zrádcem své země i lidskosti, jako ten nejbrutálnější zločinec.“

"To, co neděláte, může být ničivou silou."

"Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti.“

"Občanství je těžké zaměstnání, které občanům ukládá za povinnost, aby si vytvořili svůj vlastní informovaný názor a stáli si za ním.“

„Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.“

"Měli bychom žít, jednat a neříkat nic zraňujícího kohokoli. Je to nejen to nejlepší, z hlediska principu, ale je to také cesta k míru a cti."

„Naše republika a její tisk budou stoupat nebo upadat společně.“

"Válka je pokračováním politiky jinými prostředky."

„Patriotismus je, když v prvé řadě milujete svůj národ; nacionalismus je, když nenávist vůči jiným národům tomu předchází.“

"Nejvyšší funkcí státnictví je předcházet zlům, které lze předvídat.“

„Jednoduchost je ta nejdokonalejší  propracovanost.“

"Vzhledem k tomu, že Bůh omezil lidskou inteligenci, zdá se nespravedlivé, že také neomezil jeho hloupost.“

„Jsa u moci, jsem si permanentně podezřelý.“

„Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremní.“

„Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.“

„Americká republika vydrží až do doby, než Kongres zjistí, že může veřejnost podplácet veřejnými financemi.“

„Postavili jsme příliš mnoho zdí a ne dost mostů.“

„Nemůžeme vyřešit naše problémy s tím způsobem myšlení, jaký jsme použili když jsme je vytvořili."
 

„Pravda není to, co chcete, aby to bylo. Je tím, čím je a vy se musíte ohýbat její silou nebo žít ve lži.“

"Malá skupina přemýšlivých lidí může změnit svět. Ve skutečnosti, to je to jediné, co kdy změnilo."

„Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.“

„Skaut nikdy není překvapen; přesně ví, co má dělat, když se stane něco neočekávaného."

„Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem."

„Patriotický dobrovolník, bojující za zemi a svá práva, je nejspolehlivějším vojákem na zemi."

„Chci žít svůj život jako poslušný člověk, ale poslušný Bohu a podřízený moudrosti svých předků. Nikdy autoritě politických pravd, které dorazily včera do volebních uren."

„Politika nemá žádný vztah k morálce."

„Není nic co by Vám vláda mohla dát, aniž by Vám to předtím nevzala."

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

„Nejsou žádné nebezpečné myšlenky. Myšlení samo o sobě je nebezpečné."

„Co není dnes zahájeno, není nikdy zítra dokončeno."

"Existuje určité nadšení ve svobodě, které umožňuje lidské přirozenosti povznést se nad sebe samu, a to statečností a hrdinstvím."

„Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“

„Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským.“

„Vím, že nic nevím.“

"Jsme podrobeni zákonům, abychom mohli být svobodní."

„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“

"Jsou dvě možnosti jak si podrobit národ. Jedna je zbraněmi, druhá prostřednictvím dluhu."

"Největšími škůdci jsou lidé, kteří používají altruismus jako alibi. Vášnivě si přejí, aby se stali důležitými."

„Pokud nezabráníme tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí, národ bude degenerovat.“

"Často se více naučíte z nečekaných otázek dětí než z rozmluv dospělých."

„Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci.“

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné.“

„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“

"První lidé, kteří jsou totalitáři zničeni nebo umlčeni, jsou lidé s ideály a se svobodomyslností."

"Talent zasáhne cíl, který nikdo jiný netrefí; Genius zasáhne cíl, který nikdo jiný nevidí."

"Spravedlivá společnost je taková ve které, kdybyste o ní věděli všechno, byli byste ochotní se do ní včlenit na jakémkoli náhodném místě."

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

​​"Vědci a umělci jsou kronikáři světa. Jejich práce je jednoduše zaznamenávat to, co ostatní nemohou."

© 2019 Republikáni 4.0

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now