Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Příspěvky státu politickým stranám – již více než 8,3 miliardy Kč

8.8.2011

Jednou z největších příčin současného kritizovaného stavu politické situace v ČR jsou dotace státu politickým stranám, tzv. příspěvky na činnost podle výsledku voleb. Tato státní dotace, která je 2,5x větší než např. ve Francii, zvýhodňuje současné parlamentní strany a deformuje soutěžní prostředí politických stran.

 

Politické volby by měly oslovovat voliče formou myšlenek či osobností, ovšem v současné době jsme spíše svědky jejich degradace na marketingovou kampaň. Míru jejího rozsahu ukazuje graf nákladů politických stran během kampaně pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2010.

 Tento graf také porovnává přiznané náklady politických stran a odhad agentury Kentar Media, který odpovídal i jiným komentářům, jež obecně popisovaly tuto historicky nejdražší předvolební kampaň za střet především ČSSD a ODS, kdy kampaň ČSSD byla přesto přibližně dvojnásobná oproti ODS a kdy se na třetím místě za nimi umístily Věci Veřejné.

 

Kromě stamilionového řádu rozpočtů u ČSSD, ODS a Věcí Veřejných je zajímavý především rozdíl odhadovaných a přiznaných nákladů u ČSSD, ale řešení této skutečnosti není cílem článku. Cílem článku je poukázat na to, že vlivem nesoutěžního prostředí, které je v tomto případě podporováno dotacemi politických stran, obecně vznikají charakteristické jevy jako monopoly, kartely, tajné dohody či zmanipulované veřejné soutěže. Vyhledávání zisku (tzv. profit-seeking) je nahrazeno vyhledáváním renty (tzv. rent-seeking) a výsledkem je poté korupční forma kapitalismu, jež podkopává svobodný (soutěžní) trh. Velikost této dotace či příspěvku se pohybuje přibližně od 177 do 1 013 milionů Kč za rok. Celkem vyplacené příspěvky od roku 1996 ukazuje následující graf.

Tato státní dotace, ale také na druhou stranu ukazuje míru zodpovědnosti za současnou politicko-ekonomickou situaci v ČR.  Od roku 1996 do 2010 bylo celkem stranám poskytnuto na činnost 8,3 miliardy Kč, z nichž 84% získávají jen 4 strany ODS (2,7 miliardy Kč), ČSSD (2,3 miliardy Kč), KSČM (1,25 miliardy Kč) a KDU-ČSL (0,85 miliardy Kč).

 

Zdroje:

http://www.cssd.cz/inews/aktualne/naklady-na-volby-do-psp-cr-v-roce-2010

http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/top-09-naklady-volebni-kampane-4795.html

http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=16384

http://www.veciverejne.cz/veci-verejne/clanky/vv-zverejnily-sve-hospodareni-za-rok-2010.html

http://pirateleaks.cz/_media/www/www/sponzori2010/spoz_2010_hospodareni.pdf

http://pirateleaks.cz/_media/www/www/sponzori2010/kscm_2010_hospodareni.pdf

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2010/rekordni-ucet-za-kampan-az-jeden-a-pul-miliardy_171131.html

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/politicke_strany_59503.html

 

Článek byl publikován na webu Svobodní.

Please reload