Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Jak se stát členem "zvláštní volební okrskové komise" v zahraničí

29.10.2013

Dle ustanovení § 14g odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR neprobíhá do zvláštních okrskových volebních komisí delegace člena a náhradníka politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek. V případě individuálního zájmu občana o členství ve zvláštní okrskové volební komisi je třeba se obrátit na příslušný zastupitelský úřad, přičemž obsazení zvláštní okrskové volební komise je plně v kompetenci vedoucího zastupitelského úřadu.

 

Vzor emailové žádosti, které by ze zkušenosti mohlo být vyhověno:

 

Předmět: Zájem o členství ve „Zvláštní okrskové volební komisi“

 

Dobrý den pane velvyslanče,

v souladu s ustanovením § 14g odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projevuji, jako občan ČR, individuální zájem o členství ve zvláštní okrskové volební komisi.

 

Jméno a příjmení: XXX

Rodné číslo: XXX

Místo trvalého bydliště: XXX

Telefon: XXX

Email: XXX

 

Český jazyk ovládám a zkušenosti s touto činností již mám, protože jsem v roce XXX byl delegován politickou stranou XXX za člena volební komise během voleb do XXX v obci XXX.

 

Podle daného ustanovení § 14g odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jste jako vedoucí zastupitelského úřadu jmenoval 30 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise, popř. pokud se Vám nepodařilo ji jmenovat a zajišťujete spolu se zapisovatelem její úkoly, Vás žádám o mé doplnění do této zvláštní okrskové volební komise.

 

S pozdravem

 

XXX

 

 

Během voleb do PSP ČR v říjnu 2013 se takto Kateřina Š. stala členkou zvláštní okrskové volební komise ve Slovinsku (na fotce dívka vlevo v červeném vedle sedícího předsedy zvláštní okrskové volební komise - velvyslance Petra Voznici).

Článek byl publikován na blogu IDNES.

 

Please reload