Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Krev svobodných občanů – Demonstrace skutečné solidarity

2.4.2014

Darování krve je pravým projevem skutečné solidarity. Solidarita totiž znamená dobrovolnou společenskou soudržnost a ochotu ke vzájemné spolupráci či podpoře. Nelze ji vynutit státním zásahem. Vynucená solidarita totiž nemůže být solidaritou už z principu – vynucený dar není darem. Solidarita může být projevena jen svobodnou vůlí občana.

 

Svoboda prodí v krvi. Darujte ji.

Je překladem výzvy „La libertad se lleva en la sangre. Donala“ argentinské strany Partido Liberal Libertario, z února 2014, která Svobodné inspirovala k uspořádání obdobné výzvy v ČR. Dobrovolných dárců krve je v ČR stále nedostatek. Doporučuje se, aby nejméně 5% obyvatelstva patřilo mezi dárce krve, přičemž je jich nyní registrováno řádově 300 tisíc, což jsou přibližně 3%.

Počet členů, příznivců a voličů Svobodných dosahuje nyní řádově 120 tisíc a dárcem se může stát každý, kdo je zdravotně způsobilý, váží min. 50kg a je mu mezi 18 až 65 lety. Bližší informace k dárcovství krve se dozvíte na webu krevní barometr nebo při vyplnění formuláře dárce krve.

Pokud tedy patříte do této skupiny, uvažovali jste už někdy o dárcovství, ale zatím jste se definitivně nerozhodli, tak právě teď je vhodná příležitost do toho jít! Výzva „Krev svobodných občanů“ bude probíhat od 14. 3. do 14. 6. 2014, či-li Světového dne dárců krve, a to ve všech krajích a za průběžné účasti představitelů Svobodných.

 

Jste ochotni za svobodu prolít krev?

Vedle vojáků ve válkách nebo bojovníků za svobodu v totalitárních režimech, plně odrážejících význam citátu Thomase Jeffersona: „Strom svobody je občas nutné zalít krví tyranů a vlastenců“, nebo citátu Williama Mocca: „Skrze krev vlastenců začínají řeky svobod“, chceme alespoň takto symbolicky, v roce 2014 v ČR, upozornit na skutečný význam pojmu solidarita, a aby nebyl dále různými organizacemi zneužíván především k posilování role státu na úkor svobod občanů.

Článek byl publikován na webu Svobodní.

Please reload