Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Představení "Organizace islámské spolupráce": 3x více obyvatel a 2x více států než má EU

18.5.2015

- Organizace islámské spolupráce (OIC) je po Organizaci spojených národů (OSN) druhou největší mezinárodní organizací, jejímž cílem je být kolektivním hlasem islámského světa. Do roku 2011 měla OIC název "Organizace islámské konference".

 

- OIC je tvořena 57 státy s cca 1,6 miliardou obyvatel, jejíž členskou zemí je i OSN neuznávaná Palestina a mezi pozorovatelskými státy je i Rusko a OSN neuznávaný Severní Kypr (Turecký kyperský stát). 

OIC pořádá jednou za 3 roky "Islámský summit", kterého se účastní králové, hlavy států a představitelé vlád členských zemí, na kterém definují politická rozhodnutí a vyjádření ke všem otázkám Islámského světa. OIC dále jednou za rok pořádá "Islámskou konferenci ministrů zahraničních věcí", kde projednávají každoroční zprávu o pokroku v provádění přijatých rozhodnutí v rámci politiky definované "Islámským summitem". OIC je reprezentována, jednou za 5 let voleným, "Generálním tajemníkem", který je volen "Radou ministrů zahraničních věcí členských států".

- OIC v roce 1990 schválila tzv. Káhirskou deklaraci lidských práv v islámu, která je "doplňkem" k Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a je v souladu s právem Šaría.

 

- V roce 2013 generální tajemník Ekmeleddin Ihsanoglu prohlásil, že ministři zahraničí by měli projednat možnost zpřetrhání diplomatických styků s kterýmkoli státem, který by uznal Jeruzalém hlavním městem Izraele nebo přesunul své velvyslanectví do jeho okolí.

Kromě každoročních výročních zpráv vydává OIC také reporty o projevech "Islamofóbie ve světě" (např. nejaktuálnější měsíční z února 2015 a celoroční z června 2014). Závěrem je vhodné zmínit, že Česká republika je na webu OIC (negativně) zmíněna celkem 5x v souvislosti s výrokem prezidenta Miloše Zemana o muslimech a o jeho úmyslu přesunout české velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma:

 

...Generální sekretariát požaduje omluvu od prezidenta České republiky za jeho prohlášení, ve kterém popsal oblast od severní Afriky až po Indonésii, kde žijí hlavně muslimové jako útočiště pro nenávist, nepřátelství a zášt k pokroku a humanitě a označil muslimy za nacisty a rasisty... (18.6.2014)

 

Generální tajemník Organizace islámské spolupráce (OIC), Ekmeleddin Ihsanoglu, vyjádřil silné odsouzení prohlášení prezidenta České republiky, Miloše Zemana, s uvedením jeho přání převést velvyslanectví své země do Jeruzaléma. Generální tajemník uvedl, že tento nebezpečný návrh by porušil mezinárodní právo a rezoluci mezinárodní legitimity a podkopal nezadatelné právo palestinského lidu, přičemž by mohl ublížit vztahům mezi Českou republikou s všemi státy OIC. Generální tajemník v tomto ohledu obdržel zprávu od palestinského ministra zahraničních věcí Riyadha Al Málikího. Ihsanoglu poznamenal, že prohlášení prezidenta České republiky se liší od pozice mezinárodního společenství na město Jeruzalém, zejména od pozice Evropské unie. Ujistil, že pracoval na svolání mimořádné schůze stálých zástupců, aby posoudila tento nebezpečný krok a zaujmula k němu postoj. (6.10.2013).

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload