Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Ženy v izraelské armádě jsou 3x větší vojenskou silou než Armáda ČR

22.5.2015

Porovnání vybraných ukazatelů z dat webu „Global Fire Power“ mezi armádou ČR a armádou Izraele.

 

Ženy v Israelských obranných silách (IDF - Israel Defence Forces) tvoří 33% vojáků a 51% důstojníků sloužících v jak pozemním, tak námořním i leteckém vojsku. 92% izraelských armádních pozic je umožněno pro vykonávání ženami, příčemž aktuálně jsou na 67% pozicích. Porovnáním vojenských sil ČR a Izraele na webu www.globalfirepower.com lze získat tyto vybrané počty:

Řádově tak "papírová" vojenská síla žen v Izraelských obranných silách odpovídá trojnásobku vojenské síly celé armády ČR, přičemž na reálnou akceschopnost "mírové" armády ČR upozorňují, jak odborné texty, tak i novinové články upozorňující především na bezkoncepčnost a nedostatek zásob pro prvních 30 dní konfliktu než se případně do konfliktu plně zapojí spojenci. Zdá se to tak pravým opakem stavu Izraelských obranných sil, které jsou prakticky pořád ve stavu pohotovosti a připraveny na nejhorší. Je typickou součástí izraelských měst vidět všudypřítomné muže a ženy v uniformách se samopalem a dvěma zásobníky na zádech.

Kromě ortodoxních židů je základní vojenská služba povinná pro všechny ve věku 18 let. Pro muže na 3 roky a pro ženy na 2 roky. Poté jsou muži zařazeni mezi rezervisty s každoročním měsíčním cvičením do cca 43 let. Starší a ženy mohou být jako rezervisté v armádě dobrovolně také. Armáda Izraele je na hranici vojenských možností, státu velikosti ČR, protože v jeho okolí je přes 50 islámských států s cca 1,6 miliardou obyvatel průběžně po dobu jeho existence vyvozujících různě silné diplomatické, obchodní a vojenské konflikty s cílem jeho úplné likvidace. Osamocený Izrael je tak mezi islámskými státy jako Morava mezi 20 Německy.

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload