Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

John Adams: Citáty otce zakladatele USA o politice a svobodě

18.6.2015

John Adams (1735 – 1826) patřil k otcům zakladatelům USA a byl také druhým prezidentem USA. Byl zastáncem republikánství, odmítal otroctví a také nikdy nevlastnil otroka. Mezi jeho citáty patří:

 

- Musím studovat politiku a válku, aby moji synové mohli mít volnost ke studiu matematiky a filozofie.

 

- Svoboda nemůže být zachována bez obecné vzdělanosti mezi lidmi.

 

- Demokracie pokud trvá je krvavější než aristokracie nebo monarchie. Pamatujte, že demokracie netrvá nikdy dlouho. Brzy se vyplýtvává, vyčerpává a vraždí sama sebe. Nikdy neexistovala demokracie, která by nespáchala sebevraždu.

 

- Potomstvo! Nikdy nebudete vědět, kolik stálo současnou generaci zachovat vaši svobodu! Doufám, že ji dobře využijete.

 

- Židé udělali více pro zcivilizování lidstva než kterýkoli jiný národ. Kdybych byl ateista a věřil sleposti věčného osudu, stále bych věřil, že osud naordinoval Židům být nejdůležitějším nástrojem pro zcivilizování národů.

 

- Strach je základem většiny vlád. Štěstí společnosti je koncem vlády.

 

- Vládu zákonů a ne lidí.

 

- Právo národa zabít tyrana v případě potřeby nemůže být zpochybňováno více než právo pověsit lupiče nebo zabít blechu.

 

- V politice je střední cesta žádnou cestou.

 

- Základním zákonem domobrany je, že bude vytvořena, řízena a úkolována zákony a vždy pro podporu zákonů.

 

- Pokud se ústava vlády jednou vzdá svobody, nikdy už nemůže být obnovena. Pokud je svoboda jednou ztracena, je ztracena navždy.

- Moci se nikdy nesmí důvěřovat bez kontroly.

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload