Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

EU porušuje mezinárodní právo financováním výstavby nelegálních palestinských budov

30.7.2015

  • 400 palestinských budov bylo nelegálně postaveno v 17 lokalitách zóny C Západního břehu Jordánu, které mají být plně pod správou izraelských úřadů.

  • Budovy, které mají vyvěšeny vlajky EU a jsou označeny jejímy symboly, byly postaveny v rozporu s mírovými dohodami z norského Osla, které jsou součástí mezinárodního práva.

  • Ne-historie "palestinského lidu".

V únoru 2015 uvedl britský Daily Mail, že  EU jedná protiprávně tím, že financuje neoprávněnou palestinskou výstavbu 400 budov v oblastech zóny C Západního břehu Jordánu, které jsou podle mírových dohod z Osla pod izraelskou správou včetně povolování stavební výstavby, stejně jako je povolování výstavby v oblasti A a B pod palestinskou správou.

EU je také signatářem těchto dohod a tyto dohody jsou součástí mezinárodního práva. Noviny The Times of Isreal uvedly, že premiér Benjamin Netanyahu nařídil ministru obrany Moshe Ya’alon, aby uspíšil demolici těchto 400 budov.

 

Tyto budovy byly financovány od roku 2012 z rozpočtu EU pro podporu Palestiny ve výši 100 milionů EUR, kdy na výstavbu v oblasti C bylo vyčleněno 7 milionů EUR. Tyto, místními nazývané, "osady EU" lze nalézt na 17 místech po celém západním břehu Jordánu a na kterých je hrdě vyvěšena vlajka EU a které jsou označeny samolepkami a znaky, znaky organizace Oxfam a jiných nevládních organizací. 

 

Největší je Wadi Abu Hindi, asi 8km od Jeruzaléma, z více než 100 budovami, z nichž je asi 30 označeno znaky EU. Další je Khan Al Amar z asi 50 budov, z nichž jsou všechny označeny znaky EU. Třetí největší je Mak-Hul poblíž města Nábulus a čtvrtá největší Susia v blízkosti města Hebron.

 

V roce 2012 byl také vyfocen pracovník v uniformě EU, který ohrožoval izraelské vojáky a obyvatele v okolí kamenem.

 

Mluvčí EU pro Západní břeh a Gazu Shadi Othman uvedl, že EU podporuje palestinskou přítomnost v oblasti C a že by palestinská přítomnost neměla být omezena jen na oblasti A a B a že oblast C je součástí okupovaného palestinského území, které může být eventuálně palestinskou zemí a Palestinci mají právo tam žít, stavět školy a hospodařit. Dále, že je to součástí prácí prováděných pro vybudování budoucího palestinského státu, který bude žít bok po boku s Izraelem, což je zájem mezinárodního společenství i EU, aby byla chráněna životaschopnost dvoustátního řešení. Současně kritizoval výstavbu izraelských osad v oblasti C a označil je z hlediska mezinárodního práva za nezákonné a za překážku míru.

 

Mluvčí organizace Oxfam uznal, že neoprávněná výstavba probíhala s odůvodněním, že jde o humanitární důvod a že v posledních letech bylo zhruba 97 procent palestinských žádostí na stavební povolení v oblasti C izraelskou vládou zamítnuto. Ari Briggs, ředitel organizace Regavim, však tvrdí, že tyto a podobné humanitární projekty jsou používány EU a organizací Oxfam jako "trojský kůň" pro jejich politické cíle.

 

Tento postoj zaujal 1.2.2015 i britský europoslanec James Carver, který jej označil za nezákonný a destruktivní a vyzval dopisem Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci k zastavení této činnosti. Obdobně německý europoslanec Michael Theurer, který je členem výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti uvedl, že danou činnost EU je třeba vyšetřit. Izraelský vládní zdroj uvedl, že palestinské osady prokazují "dvojí metr EU", která kritizuje výstavbu izraelských osad se stavebním povolením v oblasti C, ale financuje výstavbu budov pro Palestince bez stavebního povolení v oblasti C.

 

Alan Baker, mezinárodní právník, který se účastnil Mírových dohod z Osla v devadesátých letech uvedl, že činnost EU je nezákonná, protože podle mezinárodního práva, musí mít všechny budovy v oblasti C povolení od Izraele, ať už jde o stavby dočasné nebo trvalé. Stejně jako kterákoli jiná budova na světě, co potřebuje místní stavební povolení. EU tak ignoruje mezinárodní právo a podniká konkrétní kroky k ovlivňování místní situace. Profesor Eugene Kontorovich, mezinárodní právník z Northwestern University School of Law v Chicagu, uvedl, že: "Není pochyb o tom, že EU očividně jedná v rozporu s mezinárodním právem."

 

Úřad zástupce Evropské unie v Jeruzalémě v prohlášení uvedl: "EU je hluboce zděšena a důrazně se staví proti izraelským plánům na rozšíření osad na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma a zejména plánů na rozvoj oblasti E1, které pokud budou provedeny, tak by vážně ohrozily vyhlídky na vyjednání řešení konfliktu a ohrožuje tím možnost celistvého a životaschopného palestinského státu a Jeruzaléma jako budoucího hlavního města dvou států. Mohlo by to také znamenat nucený přesun civilního obyvatelstva. S ohledem na hlavní cíl, kterým je dosažení dvou státního řešení, bude EU pozorně situaci sledovat včetně širších dopadu a podle toho bude jednat."

 

Závěrem je vhodné doplnit, že na Západním břehu Jordánu aktuálně žije 0,5 milionů Izraelců (100% v zóně C) a 2,1 milionů Palestinců (55% v zóně A, 41% v zóně B a 4% v zóně C). Během červnové návštěvy Izraele prohlásil český ministr zahraničí Zaorálek, že: “Pokud dochází k pokračování osídlování oblastí, které patří k palestinské autonomní správě a o kterých nebylo rozhodnuto, že by měly patřit k Izraeli, nebo je to dokonce často naopak, tak to je vlastně přímo torpédování toho procesu vytváření dvou samostatných států."

 

Historicky žilo na území dnešního Izraele a Palestinských území Gazy a Západního břehu Jordánu v roce 1800 (pod Otomanskou říší a bez vlastní správy) jen cca 275 tisíc obyvatel (89% muslimů). V roce 1922 (pod Britským mandátem zvaným Palestina) zde pak žilo 758 tisíc obyvatel (78% muslimů). V roce 1967 pak 2,7 milionů obyvatel (10% muslimů) a v roce 2013 pak 8 milionů obyvatel (20% muslimů). Zatímco v oblasti dnešního pásma Gazy žil dříve nežidovský kmen původem asi z Kréty Pelištejci/Filištíni, tak západní břeh byl historickou součástí Judei (země židů, kde žily židovské kmeny).

 

Ne-historii "Palestinského lidu" také uznal jak americký historik libanonského původu Philip Hitti (1886-1978), když prohlásil, že historie nezná nic jako "Palestinský lid" a že Palestinou bylo označováno jen dané území Římany a Brity v daných dobách, tak také palestinský vůdce Zuheir Mohsen (1934-1979) když prohlásil, že: "My všichni jsme součástí jednoho lidu, arabského národa. Jen z politických důvodů pečlivě zdůrazňujeme svou palestinskou identitu. Protože je arabským národním zájmem obhajovat existenci Palestinců pro vyvážení sionismu. Ano, existence samostatné palestinské identity existuje pouze z taktických důvodů. Zřízení palestinského státu je novým nástrojem pro pokračování boje proti Izraeli a pro arabské sjednocování."

 

Článek byl publikován na webu EUportál.

 

Please reload