Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Růst a predikce velikosti muslimské populace v jednotlivých zemích a 3 fáze islamizace

15.10.2015

Islamisté tvoří mezi muslimy většinu nebo velmi zásadní menšinu. Pojem islamistický se ale stává nesprávnou zkratkou pro muslimy, kteří se nám nelíbí a je v současné době používaný téměř výhradně v pejorativním kontextu a je často spojen s pojmem extremistický, dávající mu ještě negativnější nádech.

 

Krystalizace čistoty islámské víry

Islamismus není terorismus, ale islamismus zahrnuje ve svém projevu i terorismus ve formě násilného džihádu. Nesmíme pro správné pochopení islámu tyto pojmy slučovat. Islamisté tvoří mezi muslimy většinu nebo velmi zásadní menšinu. Pojem islamistický se ale stává nesprávnou zkratkou pro muslimy, kteří se nám nelíbí a je v současné době používaný téměř výhradně v pejorativním kontextu a je často spojen s pojmem extremistický, dávající mu ještě negativnější nádech. 

Islamisté pohlíží na islám jako na vůdčí ideologii pro politiku a organizování společnosti. To znamená, že věří, že přísné dodržování náboženského práva by mělo být jediným základem pro právo dané země, stejně jako jeho kulturní a společenský život. Centrální podstatou islámu je však džihád, což je povinnost ustavovat boží zákon práva šaría všude na Zemi a nemusí být vždy násilným.

 

Růst a predikce velikosti muslimské populace v jednotlivých zemích

Míra islamizace počtem muslimů v populaci a predikce jejich růstu byla zpracována organizací PEW a časopisem TIME, přičemž tyto výsledky byly v následující tabulce doplněny o počty islamistických džihádistů bojujících za Islámský stát (ISIS)

Tři fáze islamizace

Pro správné pochopení islámu a islamizace společnosti, je nutné pochopit, že probíhá ve svých charakteristických fázích, zpravidla podle počtu muslimů v populaci.

Výstižněji jsou tyto fáze popsány v následující tabulce shrnující video - Tři fáze islamizace.

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload