Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Strategický dokument OIS: „10letý akční plán pro dosažení výzev, kterým čelí muslimský svět Ummy v 21. století“

24.10.2015

V prosinci 2005 byl v saudsko-arabské Mekce představen vizionářský 14ti stránkový dokument Organizace Islámské Spolupráce (OIS) obsahující 10letý akční plán pro dosažení výzev, kterým čelí muslimský svět Ummy v 21. století. Vzhledem k tomu, že za cca měsíc toto období uplyne a bude pravděpodobně zpracován dokument aktuální, lze se podívat a posoudit chování států islámského světa v posledních 10ti letech i z úhlu pohledu tohoto dokumentu.

 

Tento závazný strategický dokument je volně k vidění na webu OIS a jeho významnost udává také strukturní umístění mezi hlavními dokumenty OIS - na úrovni charty OIS. Jaké zajímavé texty tento dokument obsahuje? 

 

- 1.III.3 Zdůraznit, že mezi-civilizační dialog založený na vzájemném respektu, porozumění a rovnosti mezi lidmi je předpokladem pro mezinárodní mír a bezpečnost, toleranci, mírové soužití, a účast na rozvoji mechanismu pro tento dialog.

 

- 1.III.4 Podporovat mezi-náboženský dialog a zdůrazňovat společné hodnoty a jmenovatele.

 

- 1.III.6 Využívat různé hromadné sdělovací prostředky, aby sloužily a bránily zájmy muslimské Ummy, prosazovat vznešené zásady a hodnoty islámu a opravovat mylné představy o nich.

 

- 1.VII.2 Potvrdit nutnost čelení islamofobii, prostřednictvím zřízení monitorovacího střediska v generálního sekretariátu OIS a monitorovat všechny formy islamofobie formou každoroční zprávy a zajistit spolupráci s příslušnými vládními a nevládními organizacemi s cílem čelit islamofobii.

 

- 1.VII.3 Snažit se v OSN přijmout mezinárodní rezoluci proti islamofobii a vyzvat všechny státy, aby přijaly zákony, které by ji čelili, včetně odstrašujících trestů.

 

- 1.VIII.2 Dovolávat se na islámské konferenci ministrů zahraničních věcí, aby zvážili možnost vytvoření nezávislého stálého orgánu na podporu lidských práv v členských státech OIS, v souladu s ustanoveními Káhirské deklarace lidských práv v islámu a také vyzvat k vypracování charty OIS pro lidská práva. Zavést změny vnitrostátních zákonů a nařízení, aby bylo zaručeno dodržování lidských práv v členských státech.

 

- 1.IX.1 Vyvinout veškeré úsilí k ukončení izraelské okupace palestinských území okupovaných od roku 1967, včetně východního Jeruzaléma, syrských Golan a úplného dokončení stažení Izraele ze všech zbývajících libanonských území, v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 425, a rozšířit účinnou podporu pro právo palestinského lidu na sebeurčení a ustavení jejich nezávislého státu s Al-Quds Al-Sharif (překlad: Jeruzaléma) jako jeho hlavním městem.

 

- 1.IX.5 Spolupracovat s mezinárodním společenstvím na donucení Izraele k zastavení a odstranění jeho osad na okupovaných palestinských územích a obsazených syrských Golan; odstranění rasistické separační zdi postavené uvnitř palestinských území, včetně uvnitř a kolem města Al-Quds (překlad: Jeruzaléma), v souladu s příslušnými rezolucemi OSN a stanoviska Mezinárodního soudního dvora (ICJ).

 

- 2.VI.2 Věnovat zvláštní pozornost vzdělávání žen a gramotnosti žen.

 

- 2.VI.3 Urychlit rozvoj "Paktu o právech žen v islámu", v souladu s rezolucí č 60/27-P a Káhirské deklarace lidských práv v islámu.

 

- 2.VII.7 Dovolávat se televizních kanálů a sdělovacích prostředků k efektivnímu vypořádání se s mezinárodními hromadnými sdělovacími prostředky ve smyslu umožnění muslimskému světu vyjádřit pohled na mezinárodní vývoj. Dovolávání se hromadných sdělovacích prostředků v členských státech, včetně satelitních kanálů, aby se dohodly na etickém kodexu, který by zajišťoval rozmanitost a pluralitu a ochraňoval hodnoty a zájmy Ummy...

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload