Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Činnost "Ministerstva svobodného prostředí" v roce 2015

25.10.2015

"Ministerstvo svobodného prostředí" je mystifikačně-brainstormingový projekt zabývající se myšlenkou, že ztráta svobod občanů a růst omezující byrokratické etatistické činnosti je vlivem absence ministerstva v jehož náplni by byly konkrétní a kvantifikovatelné cíle a kritéria zabývající se "ochranou svobodného prostředí", v obdobném rozsahu a logice v jakém funguje "ministerstvo životního prostředí". Jaké jsou výstupy ministerstva svobody z druhého funkčního období - října 2015?

 

Ekonomická genocida státem neprivilegovaných občanů

Genocidou je zločin proti lidskosti, kdy je úmyslně a systematicky ničena skupina celá nebo její část. Neznamená nezbytně okamžité zničení skupiny vlivem masového vraždění. Genocidou je úmyslný projev koordinovaného plánu různých akcí cílených ke zničení esenciálních základů života vybrané skupiny, s cílem zničení skupiny samotné. Úmyslem takového plánu je jak desintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství tak i individuálních životů osob patřících k takové skupině. Stát nesmí způsobovat ekonomickou genocidu jakékoli skupiny tak, že z ní vytvoří skupinu neprivilegovaných občanů.

 

Korzáři státu: legální loupeže firem a neziskových organizací

Stejně jako se dříve obohacovali námořní loupežníci na úkor přepadených obchodních lodí a kteří se dělili na piráty, přepadávající lodě všech států a na korzáry, přepadávající lodě jen znepřátelených států, tak i dnes existují státem a zákony posvěcené krádeže a loupeže, kdy je získáván profit vynucením vlivem povinných nikým nepoptávaných služeb. Toto oprávnění a pověření státu soukromé osobě pro vedení kořistnické činnosti bylo v minulosti nazývané „korzárský dekret“ a na jeho základě byl určován zisk korzára a výše podílu pro vystavovatele dekretu. Proto stejně jako došlo k zákazu korzárství na moři mezi soupeřícími státy, musí být obdobná dohoda uzavřena i mezi soupeřícími politickými stranami a musí být ukončeno korzárství soukromých firem a neziskových organizací dělajících si z veřejných služeb business.

 

Zákaz projevů islámu ve svobodné společnosti

Zákaz projevů islámu ve svobodné a svobodomyslné společnosti je jedním ze zákazů projevů náboženství, víry a mysticismů, které se se svobodnou společností vzájemně omezují, přirozeně netolerují a zužují její další trvale udržitelný svobodný rozvoj. Rozsah zákazu je definován ministerstvem svobodného prostředí v obdobném až zrcadlovém rozsahu v jakém svoji činnost vykonávají ministerstva pro islámské záležitosti v islámských společnostech, zakazujících projevy svobody a svobodomyslnosti kolidujících s jejich hodnotovými žebříčky.

 

Zrušení mentálního otroctví

Otroctví funguje lépe, když si lidé neuvědomují, že jsou otroky. Osvobodit se z mentálního otroctvím může člověk pouze sám, nikdo jiný než on sám nedokáže osvobodit svoji mysl. Mentální otroctví je nejhorší formou otroctví. Dává člověkovi iluzi svobody, vytváří důvěru, lásku a potřebu ochrany vůči svému utlačiteli, když současně vytváří nepřátele z těch, kdo se jej pokouší osvobodit a otevřít mu oči. Vedoucí osobnost hnutí pro zrušení otrokářství Harriet Tubman: uvedla: „Osvobodila jsem tisíce otroků. Mohla jsem osvobodit tisíce dalších, pokud by věděli, že jsou otroky“.

 

Štítky "svobody projevu" a zkoušky "pravdivosti" SIK

Označení „Muslimské varování – svoboda projevu" je varováním v mediích a jiných informačních kanálech pro rozpoznání a upozornění muslimů na potenciálně pro ně nevhodný obsah vznikající ve svobodných společnostech, kdy se pravdivost nedogmaticky definuje vědeckým a kritickým pohledem s jejich svobodnou soutěží na trhu myšlenek. Jsou také vytvářeny cenzurované nebo politicko korektní verze komunikovaných informací pro redukci nebo eliminaci sporného obsahu, které toto označení mít nemusí.

 

Současně jsou pak také média a informační kanály podrobovány zkouškám pravdivosti SIK ("Stanice informační kontroly"), zda emise politické korektnosti znečisťující pravdivost komunikované informace odpovídá povoleným limitům a neohrožuje svobodnou společnost indoktrinací jakéhokoli typu.

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload