Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Vinu za ohrožení islámem nakonec politici svalí na bezpečnostní analytiky

3.2.2016

I když se pravda ohledně "islámu" a "imigrantů" začíná vynořovat ze zamlženého paradigmatu sociálně-demokratických a lidoveckých stran napříč celou Evropou o funkční a stabilní multi-kulti společnosti, tak se předběžně neradujme, že i při případném velmi blízkém vystřízlivění a vyjasnění situace, v které se nyní nacházíme a kam máme "našlápnuto", došlo k automatickému "vypráskání bičem" těch, kteří současnou situaci způsobili a podporují ji. Politici se budou chtít udržet u koryta a na nějakého obětního beránka budou muset ukázat. Logicky se tak nabízí "bezpečnostní analytici", kteří je včas NEVAROVALI!

 

1) Premiér Bohuslav Sobotka i armádní generál Petr Pavel...

...se na bezpečnostní analytiky při formování svých postojů odvolávají a tyto útvary začaly být posilovány.

 

Bohuslav Sobotka: "Jsem velice rád, že vládu jak ministr vnitra, tak ředitelé všech tří zpravodajských služeb a policejní prezident ujistili o tom, že nemáme žádné aktuální informace o hrozbě jakéhokoliv teroristického nebezpečí nebo útoku na území České republiky"http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-nepotrebujeme-hysterii-k-zalobe-na-kvoty-se-cr-nepripoji_363937.html (28.11.2015)

 

Petr Pavel: „Obávám se, že tvrzení, že uprchlická krize je někým jednotně koordinovaná, nemá velmi oporu ve zpravodajských analýzách dostupných všem členským státům NATO. Já bych těžko mohl takovou spekulaci podpořit“ - http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/General-Pavel-ve-slovenskych-novinach-Pro-Zemanova-tvrzeni-o-organizovane-vlne-migrantu-nejsou-dukazy-Meli-bychom-se-bat-spise-Ruska-to-porusuje-dohody-418123 (20.1.2016) 

 

Bohusla Sobotka: "Už od loňského roku jsme posílili policii i zpravodajské služby, které si nyní mohou dovolit více lidí a efektivnější činnost. V návaznosti na zvýšené riziko teroristických útoků v Evropě jsme se rozhodli vypracovat nový systém hodnocení bezpečnostních rizik na našem území, chcete-li bezpečnostní audit." - http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Premier-Sobotka-Prokazatelne-jsme-uprostred-nejvetsi-vlny-uprchliku-od-konce-druhe-svetove-valky-418257 (21.1.2016)

 

Ministerstvo vnitra: "Máme zjistit, jak prakticky funguje, jaké výsledky má bezpečnostní systém, který je tu nastaven, ať už právním prostředím nebo nejrůznějšími strategickými a koncepčními materiály. Výstupem auditu bude zpráva, která identifikuje slabá místa v bezpečnostních oblastech i celém systému. Navrhneme opatření, které je potřeba přijmout. Ministerstvo vnitra také osloví domácí akademická pracoviště, která pohlídají objektivitu auditu, konzultační roli budou mít i zahraniční akademické subjekty"http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-vnitru-se-poprve-jednalo-o-narodnim-bezpecnostnim-auditu/1307547 (26.1.2016) 

 

 

2) Vlastní zkušenost s "Odborem bezpečnostní politiky a prevence krinimality MV ČR"

V červnu 2015 jsem na základě tehdy poslední zprávy o extrémismu publikované na  http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx oslovil autora, resp. vzhledem k "nepodepsání se pod tuto zprávu" danou autorskou organizaci, pomocí emailové komunikace v níž mi bylo oficiálně sděleno následující:

 

Věc: Dotazy/konzultace s odborníkem na extrémismus/totalitarismus/islamofobii (30.6.2015; 22:50)

Dobrý den,

na webu jsem se seznámil se zprávami o extrémismu v ČR a měl bych několik dotazů na autory daných dokumentů, popř. zodpovědného pracovníka/autority z odboru bezpečnostní politiky v této oblasti zpracování analýz, výročních zpráv, strategií a koncepcí o projevech extrémismu a hrozeb totalitarismu v ČR, resp. osobu na úrovni školící „specialisty na extrémismus“. Na koho se lze emailem nebo pro osobní konzultaci obrátit?

 

Dotazy se týkají 3 oblastí:

1) Určení zda či do jaké míry jsou blogy zboril.blog.ihned.cz a zboril.blog.idnes.cz "islamofobní" nebo případně jinak závadné, dle hodnocení OBP MV ČR.

2) Definice používaných názvosloví v textech zpracovaných odborem bezpečnostní politiky MV ČR pro rozlišení vybraných projevů jako např. "konstruktivní kritiky islámu vs. islamofobie" či "islámu vs. radikálního islámu/islamismu".

3) Verifikace bezpečnostních výročních zpráv a strategii ČR a Švýcarska po formální a věcné stránce.

S pozdravem

Josef Zbořil

 

Re: Dotazy/konzultace s odborníkem na extrémismus/totalitarismus/islamofobii (1.7.2015; 15:51)

Dobrý den,

dotaz jste adresoval správně na odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.

 

Bohužel v současné době nemáme kapacity na to, abychom studovali Váš blog a případně ho posuzovali.

 

V dokumentech MV o extremismu se hovoří o islamofobních subjektech. Vychází se přitom z definice pro pojem extremismus. Tato definice je využívána ve výročních zprávách Ministerstva vnitra o extremismu, doslovně je uvedena ve Výroční zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2002. K dispozici je zde: http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx.

 

Za extremistické islamofobní subjekty jsou považována uskupení, která nepokrytě veřejně prezentují vyhraněné islamofobní postoje, které popírají a upírají práva a svobody určité skupiny osob z důvodu náboženského vyznání. Cíle těchto subjektů by bylo možné prosadit jen násilím či popřením platného práva (zákaz islámu, deportace muslimů, perzekuce osob hájících muslimy). Jako extremistická může působit i státem registrovaná právnická osoba, protože extrémní názory nejsou automaticky důvodem k omezení sdružovací svobody, pokud nedochází k bezprostřednímu ohrožení závažných bezpečnostních zájmů a zásah do sdružovacího práva by byl nepřiměřený. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 29/2008 - 104 http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0029_7As__0800104A_prevedeno.pdf.

 

Pro extremistická islamofobní uskupení je příznačné, že záměrně a na základě nepravdivých tvrzení dehonestují islám jako náboženství, přisuzují všem věřícím muslimům jako skupině negativní nálepku. Svým vystupováním poskytují ideologický background militantním skupinám, které se mohou uchýlit k přímým akcím. Celkově tak nabourávají soužití s muslimskou komunitou a mohou zvyšovat případnou radikalizaci jak majority, tak i muslimské komunity. Tato uskupení se snaží vnutit veřejnosti nepravdivý názor, že islám je s jinými náboženstvími ve válce a účelově zaměňují islám jako náboženství s jeho radikální islamistickou odnoží. Cíleně šíří nepravdy a dezinformace o tom, že nástrojem šíření všech forem islámu je využívání násilných metod.

 

Dále registrujeme, že se někteří sympatizanti některých islamofobních uskupení uchylují k agresivní šikanózní kampani proti svým odpůrcům. Z hlediska veřejných projevů i z hlediska agresivní kampaně proti konkrétním jednotlivcům se pohybují na hraně zákona.

 

V současné době pak někteří extremističtí islamofobní aktivisté stále více přesouvají své aktivity z virtuálního prostoru na veřejnost.

Hezký den

Sekretariát odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality

 

Re:Re: Dotazy/konzultace s odborníkem na extrémismus/totalitarismus/islamofobii (2.7.2015; 23:06)

Dobrý den,

díky za odpověď, zaslané texty a odkazy jsem si pročetl.

Jestli mi tedy můžete konkrétněji odpovědět a nezabírá vám to kapacity:

1) Z mého blogu jsou vzhledem k islámským tématům přebírány články na jiné weby nebo sdíleny na Facebookových profilech i Islám v České republice nechceme, Islám v ČR nechceme či představitelem tohoto hnutí, které bylo ve vaší zprávě označené za islamofóbní, Martinem Konvičkou. Dá se tak říct, že pokud je sdílí uvažujeme obdobně, včetně souznění s názory prezidenta Zemana ohledně islámu, který byl za islamofóba označen přímo ve výroční zprávě Organizací Islámské Spolupráce (OIS). Jsme tedy já, Konvička a Zeman podle postupů a metodik OBP MV hodnoceni jako islamofóbové? Pokud ne proč OBP MV nedefinuje islamofobnost ve shodě s OIS?

2) Definice podle které OBP MV určuje hranici mezi islamismem/radikálním islámem a ústavně konformní vírou v Alláha je tedy jaká? Osobně jsem ze 72 nalezených islámských sekt/interpretací islámu nalezl za nekonfliktní jen Drůzy a Koránisty, přičemž americká aktivistka Brigette Gabriel, libanonského původu, která se v USA snaží předat zkušenosti z vývoje z Libanonské občanské války tuto hranici definovala jako, že: radikální islám jsou praktikující muslimové a těch bude v dané náboženské populaci vždy cca 15% (v knize Základy tauhídu, islámský koncept Boha je také řečeno, že v soudný den bude většina muslimů následovat židy a křesťany). Benjamin Kuras, který se islamismem a politickým islámem dlouhodobě zabývá na to jednoznačnou odpověď také nemá. Ve zprávě popisujete pouze salafismus a jeho případné uznání za "extrémní/totalitární". Všechny ostatní větve islámu jsou tedy podle OBP MV OK nebo je bude hodnotit až po konkrétních výskytech?

3) Ve zprávě popisujete pravicový vs. levicový extrémismus a islomofóbii vs. saláfismus, přičemž nejen mnou je to spíše vnímáno jako konstruktivní kritika islámu vs. islám, resp. jako civilizační konflikt západní a islámské civilizace. Zabývá se někdo z vašeho odboru analýzou samotné OIS jako totalitární hrozby? (viz rozbor jejich dokumentů a politik https://www.youtube.com/watch?v=Vg-xDxKVwQk)

S pozdravem

Josef Zboril

 

Re: Re:Re: Dotazy/konzultace s odborníkem na extrémismus/totalitarismus/islamofobii (3.7.2015; 10:30)

Dobrý den,

na Váš dotaz pod bodem 1 jsme Vám už odpovídali v předchozím dopise. Dále chceme uvést, že Ministerstvo vnitra nehodnotí větve jednotlivých náboženství včetně islámu. Ve svých výstupech vychází MV z informací Policie ČR a zpravodajských služeb. V rámci bezpečnostních složek pracují odborníci a fungují pracovní skupiny, které analyzují rizika spojená s náboženským extremismem.

Hezký den

Sekretariát Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality

 

Re: Re: Re:Re: Dotazy/konzultace s odborníkem na extrémismus/totalitarismus/islamofobii (3.7.2015; 11:16)

Dobrý den,

díky za odpověď. Zkusím tedy s danými dotazy oslovit daná oddělení.

S pozdravem

Josef Zboril

 

 

3) Zjištění a závěry

- Odpovědi byly rychlé a celkem dobré. Podpis byl sice vždy anonymně "Sekretariát Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality", ale součástí emailu MVČR bylo i "Veronika Pincová". Za zodpovědného za informace a závěry lze brát ředitele odboru Mgr. Davida Chovance.

 

- Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality nemá metodiku pro určování islamofóbie (ani křesťanofóbie/svobodo-fóbie) a v době, kdy největší celosvětová autorita (výroční zpráva OIS o islamofóbii) definovala největším islamofóbem prezidenta Zemana, tak Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality ČR jej tak nedefinoval. Kdo, kdy a proč definoval zjišťování "islamofóbie" a že to je dnes právě problém v ČR? Shoduje se to jen se zájmem zemí OIS prosazeným do činnosti této organizace skrze EU, pomocí deklarovaného postupu zemí OIS dále uvedeném.

 

- Z komunikace nevyplynulo, že by se někdo zabýval variantou o iniciovaném a organizovaném střetu západní a islámské civilizace (reprezentované OIS) a analyzoval a dával do souvislostí následující fakta pro předložení vládě:

 

- Výroční zpráva OIS o islamofobii udává doporučení, mezi kterými je také uvedeno, že je třeba pracovat s médii pro podporu pochopení odpovědného používání svobody slova a projevu či dát médiím odpovědnost za udržování projevů nenávistné řeči a extremismu - viz http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64201570-islamofobni-zeman-je-nyni-oficialne-primarnim-problemem-vsech-57-statu-islamskeho-sveta

 

- Dokument OIS uvadějící civilizační pojetí a rozlišování islámský svět vs. západní svět: Zdůraznit, že mezi-civilizační dialog založený na vzájemném respektu, porozumění a rovnosti mezi lidmi je předpokladem pro mezinárodní mír a bezpečnost, toleranci, mírové soužití, a účast na rozvoji mechanismu pro tento dialog. http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64558230-strategicky-dokument-ois-10lety-akcni-plan-pro-dosazeni-vyzev-kterym-celi-muslimsky-svet-ummy-v-21-stoleti 

 

- Dokument OIS uvadějící cíl: Snažit se v OSN přijmout mezinárodní rezoluci proti islamofobii a vyzvat všechny státy, aby přijaly zákony, které by ji čelili, včetně odstrašujících trestů. http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64558230-strategicky-dokument-ois-10lety-akcni-plan-pro-dosazeni-vyzev-kterym-celi-muslimsky-svet-ummy-v-21-stoleti

 

- Dokument OIS uvadějící cíl: Dovolávat se televizních kanálů a sdělovacích prostředků k efektivnímu vypořádání se s mezinárodními hromadnými sdělovacími prostředky ve smyslu umožnění muslimskému světu vyjádřit pohled na mezinárodní vývoj. Dovolávání se hromadných sdělovacích prostředků v členských státech, včetně satelitních kanálů, aby se dohodly na etickém kodexu, který by zajišťoval rozmanitost a pluralitu a ochraňoval hodnoty a zájmy Ummy http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64558230-strategicky-dokument-ois-10lety-akcni-plan-pro-dosazeni-vyzev-kterym-celi-muslimsky-svet-ummy-v-21-stoleti

 

- Dokument OIS definuje Islámskou civilizaci jako:"vše, čeho bylo dosaženo muslimy v prvních staletích, kde se islám stal převládajícím ve všech důležitých oblastech, politicky, ekonomicky, vědecky a technologicky". (http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64118200-strategicky-dokument-pro-sireni-islamu-strategie-pro-islamskou-kulturni-akci-mimo-islamsky-svet)

 

- Dokument OIS popisuje záměr přatavit chápání lidských práv v práva člověka v islámském pojetí: Strategie OIS by měla potvrdit a zdůraznit slučitelnost islámských učení a hlavních rysů islámské kultury s obecnými lidskými principy a hodnotami sdílenými lidstvem jako celkem. Lidskými zásadami a hodnotami je myšlen soubor ideálů a standardů, které pomáhají definovat typ odpovídající chování pro jednotlivce a společnosti. Tyto ideály a normy jsou čerpány z Koránu a sunny/cesty proroka. http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64118200-strategicky-dokument-pro-sireni-islamu-strategie-pro-islamskou-kulturni-akci-mimo-islamsky-svet

 

- Dokument OIS chápe muslimy v zemích západu jako "kolonisty islámského světa" a multikulturalismus jako jedinečnou příležitost islamizovat země západu: Demografické složení západních zemí definuje jejich obecné vlastnosti a specifika. Jejich obyvatelstvo se mění a restrukturalizuje se do multi-etnické a multikulturní společnosti. Tím, západní země nebudou nadále zůstávat harmonickými a monolitickými společnostmi definující se na základě konkrétní historické, hospodářské, sociální a kulturní linie. Změní se samy o sobě do multi-etnických, multi-kulturních a multi-náboženských společnosti. I když je to nová událost pro Evropu, což vysvětluje její znepokojení nad fenoménem přistěhovalectví na úrovni evropských institucí a svých jednotlivých zemí, je to také jedinečná událost pro islám a islámský svět. http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64118200-strategicky-dokument-pro-sireni-islamu-strategie-pro-islamskou-kulturni-akci-mimo-islamsky-svet

 

- Dokument OIS poukazuje na potenciál institucí a organizací Evropské Unie, který může být využit muslimskými komunitami, zejména v oblasti odborné kvalifikace, vědeckého vzdělávání a terénních sociálních studií. A pomocí islámských center, mešit a islámským vzděláváním se má negovat vliv kultury hostitelských zemí a vliv globalizace čili opak cílů národních programů a EU programů na integraci a začleňování. http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64118200-strategicky-dokument-pro-sireni-islamu-strategie-pro-islamskou-kulturni-akci-mimo-islamsky-svet

 

- Ve čtvrtletních zprávách o extrémismu dochází k posunu a vývoji IVČRN/BPI (Islám v ČR nechceme/Blok proti islámu) v zařazování do kapitol:
1/2015: Krajně pravicová scéna
2/2015: Extremistická islamofobní scéna
3/2015: Ostatní projevy a události 
4/2015: Protiislámské a protimigrační subjekty

 

Dojde tak již v roce 2016 k dalšímu posunu a zohlednění výše uvedeného bezpečnostními analytiky a změní se název kapitoly, kde figuruje BPI na RAFIDA subjekty, či-li ty, které deklarují v arabsko-islámském názvosloví: ten, kdo odmítá legitimitu Islámské autority a vedení? Či-li mezi obhájce svobodného západního světa s cílem RAFIDA české společnosti, RAFIDA evropské společnosti i RAFIDA celosvětové společnosti? A doporučí vládě k zastávání zcela stejného stanoviska a čelení hrozbám ze strany islámské civilizace, islámského světa Ummy - zemí OIS?

 

Závěrem, tak lze konstatovat, že premiér Sobotka v čele politiků řídící se výstupy těchto zpráv o extrémismu, popř. armádní generál Pavel řídící se výstupy obdobných organizací v zemích, kde je míra islamizace a multikulturní politické korektnosti vyšší než v ČR mohou klidně zastávat své aktuální postoje. Faktem, ale je, že se na své zdroje odvolávají, posilují jejich kapacity a zřejmě v duchu také nechápou, že se zatím bezpečnostní analytici ČR zabývají "islamofóbií", či-li jedním z cílů umlčování kritky při dosahování cílů OIS a ne také hlubší "svobodo-fóbií" představitelů islámského světa, v době kdy se ve světě v roce 2015 odehraje 450 z 452 sebevražedných útoků muslimskými extrémisty. http://zboril.blog.ihned.cz/c1-65144100-450-z-452-sebevrazednych-utoku-v-roce-2015-bylo-od-muslimskych-extremistu 

 

Čeká se na to až někteří z cca 15% muslimů, kteří jsou v Schengenském prostoru a nemá problém zavádět právo Šaría i násilným džihádem a libanonským scénářem, rozhodnou, že Karlův most není v souladu s islámskou etikou a že by jeho odpálení bylo dobrou propagací síly Mudžáhidů? Kdo bude viněn a v mediích diskutován, že nese odpovědnost? Sobotka, Pavel nebo bezpečnostní analytici reprezentovaných Mgr. Davidem Chovancem?

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload