Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Citáty singapurského otce zakladatele Lee Kuan Yewa o svém konfuciánském vůdcovství

2.5.2016

Lee Kuan Yew (1923-2015), jeden ze zakladatelů Singapuru, ex-předseda nejdominantnější singapurské politické strany PAP a ex-premiér z let 1960 až 1990 je považován za jednoho z nejúspěšnějších státníků 20. století, který dovedl Singapur k nezávislosti a vybudoval prosperující mini-stát se světově prosperující ekonomikou a etnicky různorodou populací. Mezi jeho citáty patří:

 

1) Vždy jsem se snažil být korektní, ne politicky korektní.

 

2) Pokud je Singapur státem vodícím za ručičku občany, pak jsem hrdý, že jsem přispěl k jeho vzniku.

 

3) Mezi tím být koho milují nebo koho se bojí, jsem vždy věřil, že Machiavelli má pravdu. Pokud se vás nikdo nebojí, jste bezvýznamný.

 

4) Pokud si nedokážete vynutit nebo nejste ochotni donutit lidi, aby vás následovali, s nebo bez hrozby, nejste vůdcem.

 

5) Která politická strana pomáhá opozici dostat se k moci? Proč bychom jí neměli jít po krku dřív, než se rozvine. Jak se jednou rozvine, bude mnohem obtížnější ji porazit.

 

6) Svoboda tisku a svoboda sdělovacích prostředků musí být podřízena nadřazeným potřebám integrity Singapuru a přednostnímu účelu volené vlády.

 

7) Nikdy jsem neměl obavy nebo byl posedlý průzkumy veřejného mínění či hlasováním popularity. Myslím, že vůdce, který je, je slabým vůdcem. Pokud máte obavy o to, zda vaše ohodnocení bude lepší nebo horší, pak nejste vůdce. Jste jen lapačem větru, který směřuje tam, kam vítr fouká. A to není to, jaký a pro co jsem.

 

8) Nezajímám se o to měnit svůj oblek nebo své auto nebo cokoliv jiného s každou změnou módní vlny. To je irelevantní. Nesoudím sám sebe nebo své přátele podle jejich módy. Samozřejmě, že nesouhlasím s tím, aby lidé byli zanedbaní, zbytečně ošuntělí nebo neupravení. Ale nedělají na mě dojem obleky od Armaniho za 5 nebo 10 tisíc dolarů.

 

9) Čína nemíří k tomu stát se liberální demokracií. Kdyby tomu tak bylo, zkolabovala by. Nevěřím, že můžete vložit do jiných zemí hodnoty, které jsou jim cizí a zcela nepropojeny s jejich minulostí.

 

10) Až na několik výjimek, demokracie nepřinesla dobré vlády do nových rozvojových zemí. Čeho si cení Asiaté, nemusí nutně být to, čeho si cení Američané nebo Evropané. Lidé ze Západu si cení svobody a svobody jednotlivce.

 

11) Politická reforma nemusí jít jen ruku v ruce s hospodářskou liberalizací. Nevěřím, že pokud jste jen libertariánem, plným různorodých stanovisek, plným soupeřících si myšlenek na trhu, plným zvuků a zuřivostí, že proto uspějete.

 

12) Vždy jsem považoval humanitu za zvířecí pud. Konfuciánskou teorií je, že člověk může být zlepšen, ale nejsem si jistý, že může. Člověk může být trénován, může být disciplinován.

 

13) Změna je samotnou podstatou života. V okamžiku, kdy se přestaneme měnit, abychom se mohli přizpůsobit, zapadnout a účinně reagovat na nové situace, pak jsme začali umírat.

 

14) To čeho se obávám, je samolibost. Vždy když jdou věci lépe, lidé mají tendenci chtít více za méně práce.

 

15) Nic neztratíte, když budete slušní. Odpovězte NE, ale prosím, řekněte to zdvořile a uveďte důvody. Vysvětlete mi, proč NE. Neměňte NE na ANO. Nebuďte blázni. Pokud existuje dobrý důvod, proč NE, odpověď musí zůstat NE, ale musí to být člověkem řečeno slušně.

 

Závěrem je vhodné doplnit, že výsledky singapurských parlamentních voleb jsou od založení v roce 1965 provázeny vítězstvím strany PAP, která nemusela nikdy vládnout v koalici a dosáhla vždy dvou-třetinové zákonodárné většiny. Politický systém zde je popisován jako neliberální demokracie s dominantním systémem jedné strany či liberální demokracie s dominantní stranou. Jsou zde respektovány lidská práva, ale zdánlivá mírnost a otevřenost politické soutěže režimu však, spíše než v toleranci politické opozice a ochotě k politické soutěži, spočívá ve slabosti opozice, která dlouhodobě nepředstavuje pro PAP reálnou politickou alternativu a není schopna skutečně ohrozit její dominantní postavení ve společnosti. V platnosti navíc zůstávají určité „pojistky“ ve formě některých zákonů, které jsou v obdobích zvýšené mobilizace opozice, používány k jejímu potlačení. Volby jsou svobodnou soutěží a volební právo není omezováno, přesto jsou možnosti efektivního vedení opoziční kampaně natolik omezené, že je není možné označit za férové. Dodržování práva je usměrňováno a kontrolováno ze strany vládních elit.

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload