Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Singapurská vládní a nejdominantnější "Lidová Akční Strana": její ústava a cíle

21.8.2016

Singapure a její vládní a nejdominantnější politická strana "Lidová Akční Strana" (Peoples Action Party) patří mezi inspirativní příklady toho, jakým směrem by se jak Česká republika, tak její politické strany měly vydat. Jedním ze zajímavých přínosů je existence jasné a stručné „stranické ústavy“, kterou při žádosti o členství obdrží každý žadatel o členství a kterou se každý člen řídí. Členem se za roční členský poplatek 9 singapurských dolarů (cca 160,- Kč) může stát jakýkoli občan Singapuru, který je loajální Singapuru a jeho Republikové ústavě.

 

Vlastní cíle strany tak definuje článek II této stranické ústavy:

 

ČLÁNEK II –Cíle strany

Strana je národním hnutím věnující se sloužení našemu národu a rozvíjení blahobytu našeho lidu. Za tímto účelem stranické cíle jsou:

(a) Zachovávání, ochraňování a bránění nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Singapuru.

(b) Zajišťování svobody a rozvíjení blahobytu Singapuřanů skrze reprezentativní a demokratickou vládu.

(c) Zachovávání multi-rasové a multi-náboženské společnosti, v které lidé z různými kořeny a přesvědčeními spolu žijí harmonicky jako spoluobčané, a prohlubovat naši národní identitu a závazek k Singapuru.

(d) Udržovat dynamickou ekonomiku, která vytváří kvalitní pracovní místa a lepší životní podmínky pro všechny, a umožňuje každému Singapuřanovi dosáhnout jeho plného potenciálu.

(e) Budovat fairovou a spravedlivou společnost, která podporuje individuální úsilí a rodinnou odpovědnost, a zároveň zajišťuje komunitu a vládní podporu pro bezbranné a nešťastníky.

(f) Posilovat otevřenou a soucitnou meritokracii, s příležitostmi pro Singapuřany, aby rozvíjeli své dovednosti v různých oblastech, aktivně podporovat ty, kteří začínají s málem, a pomáhat pro dosažení úspěchu v každé fázi života.

(g) Rozvíjet demokracii činů, kde občanství ztělesňuje jak práva, tak povinnosti, a rozvíjí smysl pro kolektivní odpovědnost a společenskou akci.

(h) Reprezentovat a sloužit všem Singapuřanům citlivě a zodpovědně, pozorně k bezprostředním hrozbám, se zřetelem na dlouhodobé výzvy a příležitosti, a vládnout čestně a poctivě.

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload