Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Popularizátor vědy Carl Sagan: citáty hledání pravdy

15.10.2016

Carl Edward Sagan (1934 – 1996) byl americký astrofyzik, spisovatel a úspěšný popularizátor přírodních věd, skepticismu a metod vědecké práce. Původem byla jeho židovská rodina ze západní Ukrajiny. Byl mj. autorem knihy podle níž byl natočen film Kontakt a byl autorem plakety univerzálního vzkazu na sondě Pioneer 10 vypuštěné do vesmíru v roce 1972. Mezi jeho citáty patří:

 

- Pokud to může být zničeno pravdou, tak si to zaslouží být zničeno pravdou.

 

- Věda je mnohem více způsobem myšlení než že je to soubor znalostí.

 

- Představivost nás bude často odnášet do světů, které nikdy nebyly. Ale bez ní nikam nejdeme.

 

- Žijeme ve společnosti, neobyčejně závislé na vědě a technologii, ve které málokdo ví něco o vědě a technice.

 

- U malých stvoření, jako jsme my je nesmírná rozlehlost snesitelná pouze skrze lásku.

 

- Mozek je jako sval. Když je používán cítíme se velmi dobře. Chápání je radostné.

 

- Náš druh potřebuje a zaslouží si, obyvatelstvo s bdělou myslí a základním pochopením toho, jak svět funguje.

 

- Neexistence důkazů není důkazem neexistence.

 

- Zánik je pravidlem. Přežití je výjimkou.

 

- Někde něco neuvěřitelného čeká být poznáno.

 

- Osobně bych byl rád, kdyby existoval život po smrti a to zejména v případě, že je dovoleno, abych pokračoval v učení se o tomto světě i jiných, pokud mi dá šanci zjistit, jak historie dopadne.

 

- Pro mě je mnohem lepší pochopit vesmír takový, jaký skutečně je, než setrvávat v iluzi, jakkoli uspokojivé a uklidňující.

 

- Jsme jeden druh. Jsme hvězdo-materiál.

 

- Nemůžete přesvědčit věřící o čemkoli, protože jejich víra není založená na důkazech, ale je založena na hlubokém základě potřeby věřit.

 

- Vesmír nepožaduje být v dokonalé harmonii s lidskou ctižádostí.

 

- Lidské bytosti mají prokázaný talent pro sebeklam, pokud se jejich emoce dají do pohybu.

 

- Každý z nás je z kosmického hlediska vzácným. Pokud nějaký člověk s vámi nesouhlasí, nechte jej žít. Ve sto miliardách galaxií, nenajdete stejného.

 

- Věda není jen kompatibilní se spiritualitou, je hlubokým zdrojem spirituality.

 

- Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy.

 

- Vyplatí se mít hlavu otevřenou, ale ne zas tak moc, aby z ní mozek vypadl.

 

- Můžeme posuzovat náš pokrok skrze odvahu našich otázek a hloubku našich odpovědí, naši ochoty přijímat to, co je pravda, spíše než to, z čeho máme dobrý pocit.

 

- Jsme cesta pro vesmír poznat sám sebe.

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload