Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Význam pojmů "bratrstvo" a "bratrství"

1.11.2016

Bratrstvo (či fraternita) je společenství nebo organizace, sdružující své členy (zejména muže či i obě pohlaví) na základě vzájemné podpory a důvěry - na základě vztahů podobných sourozenství ve fungující rodině. Bratrstva existují již od starověku a plnila a plní řadu funkcí (náboženské, vzdělávací, sociální, ekonomické, politické, vojenské či volnočasové). Význam těchto pojmů popisuje také následujících 10 vybraných citátů:

 

1) Odmítám akceptovat názor, že lidstvo je tak tragicky vázáno k bezhvězdně půlnočnímu rasismu a válce, kdy se jasný úsvit míru a bratrství nikdy nemůže stát skutečností. Věřím, že neozbrojená pravda a bezpodmínečná láska bude mít poslední slovo. (Martin Luther King, Jr.)

 

2) Věřím v lidské bratrství, všech lidí, ale nevěřím v bratrství s kýmkoliv, kdo nechce mít bratrství se mnou. Věřím, v dobré chování k lidem, ale nehodlám ztrácet čas snažením se chovat se dobře k někomu, kdo neví, jak oplácet dobré chování. (Malcolm X)

 

3) Příležitost k bratrství je pokaždé, když potkáte člověka. (Jane Wyman)

 

4) Neexistuje žádný limit na potenciál bratrů pracujících společně v celkovém bratrství a nezištnosti směrem k duchovním cílům. Boží moc, pracující prostřednictvím těchto kanálů, přinese nepředstavitelné požehnání všem zúčastněným. (Joseph B. Wirthlin)

 

5) S jistotou přijde den, kdy barva kůže nebude znamenat, nic víc, než odstín pleti, kdy náboženství bude viděno jen jako způsob, jakým promlouvá duše člověka, kdy místa narození budou mít váhu hodu kostkou a kdy se všichni lidé budou rodit svobodní, kdy pochopí jak být plemenem lásky a plemenem bratrství. (Josephine Baker)

 

6) Vrcholem a korunovací všeho dobra, finální hvězdou života je, je bratrství. (Edwin Markham)

 

7) Toužíme-li po společnosti, v níž jsou lidé bratry, pak musíme jednat vůči sobě navzájem v bratrství. Pokud se nám podaří vybudovat takovou společnost, pak dosáhneme finálního cíle lidské svobody. (Bayard Rustin)

 

8) Je to osud, který nás dělá bratry, nikdo nejde svou cestu o samotě. Vše, co vkládáme do životů druhých se nám vrátí do našich vlastních. (Edwin Markham)

 

9) Praktikování dobročinnosti nás zavazuje – zaváže všechny lidi do jednoho velkého bratrství. (Conrad Hilton)

 

10) Svobodný člověk musí být narozen předtím než svoboda může zvítězit a bratrský člověk musí být narozen předtím než celkové bratrství může zvítězit. To se stane skutečností pouze pokud se o to zasadíme každým naším činem – snažením se jednat tak. (Barbara Deming)

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload