Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Listina lidských odpovědností

3.11.2016

Listina lidských práv je cenným dědictvím amerických otců zakladatelů, ale nadměrný důraz na práva s vyloučením odpovědností přispělo ke kultuře nároků. Nadešel čas abychom vyvážili práva s odpovědnostmi.

 

 

Listina odpovědností

Pravost
Budu věrný sám sobě, spravovat své ego a emoce tak, aby byly v souladu s občanskoprávním prostředím a uctivé k ostatním a neumožnily nízkému sebevědomí, sebeomezujícím přesvědčením nebo negativitě druhých, aby mi zabránily sledovat mé autentické cíle a sny a stát se unikátním jedincem jakým chci být.

 

Integrita
Vzhledem k tomu, že integrita je základním prvkem pro získání důvěry, budu říkat pravdu, držet své sliby, plnit své závazky a nikdy neporuším svoji vlastní integritu a důstojnost druhých.

 

Víra
Moje víra v sebe, v jiné lidi a v budoucnost bude vyzařovat skrze mé postoje a chování a otevřeným srdcem budu přijímající ty, kteří mají jiná přesvědčení než jsou moje.

 

Smysl
Zavazuji se ke smyslu většímu než smyslu "co z toho budu mít já" a stanovím si zastřešující smysl, který dá význam mojí práci a životu.

 

Vize
Přispěji k vytvoření společně sdílené vize pro lepší svět a zavazuji se k činům, které pomohou přeměnit dobré úmysly dneška do reality zítřka.

 

zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/congress-enacts-president-signs-bill-responsibilities-joe-tye

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload