Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Význam pojmů "republika" a "republikánství"

3.11.2016

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je formou suverénního státu nebo země, kde je hlava státu (obvykle prezident) a parlament voleni na určité období.

 

Republikánství  (Republikanismus) je politická ideologie prosazující republiku jako nejvhodnější formu vlády společnosti. Zdůrazňuje svobodu a občanství. Staví se proti aristokracii, oligarchii a diktatuře, deklaruje rovnost občanů před zákonem a také se staví proti dědičným privilegiím.

 

Klasický republikanismus (občanský humanismus) je forma republikánství z období renesance zaměřující se proti jakékoliv formě tyranie, ať už monarchistické, aristokratické nebo demokratické (tyranie většiny). Pohlíží na svobodu odlišně od liberalismu. Republikánství se přiklání k pozitivní svobodě (svoboda mít a vlastnit majetek, schopnosti a prostředky pro splnění vlastních cílů) více než k negativní svobodě (svoboda od zasahování ostatních lidí), charakteristické pro liberalismus. Republikánská svoboda je založena na "ne-nadvládě", zatímco liberální svoboda je založena na "ne-zasahování". Liberalismus považuje svobodu jako přirozenou, zatímco klasické republikánství vidí pravou svobodu jako produkt společnosti. 

 

Význam těchto pojmů popisuje také následujících 10 vybraných citátů:

1) Republika nebyla založena zbabělci a zbabělci nebude ani zachována. (Elmer Davis)

2) Naše republika a její tisk bude kvést nebo uvadat společně. (Joseph Pulitzer)

3) Tolerance a svoboda jsou základy velké republiky. (Frank Lloyd Wright)

4) Pravé republikánství je svrchovanost lidu. Existují přirozená a nezcizitelná práva, která ani celý národ nemá právo porušovat. (Markýz de Lafayette)

5) Síla formovat budoucnost republiky bude v rukou novinářů budoucích generací. (Joseph Pulitzer)

6) Pravá republika: muži, jejich práva a nic víc; ženy, jejich práva a nic míň. (Franklin Pierce Adams)

7) Svoboda není zadarmo. Nemělo být znít, že "Ach, nezapojuji se do politiky" jako kdyby to dělalo někoho čistším. Ne, dělá vás to bezdomovcem povinností vůči republice. Lháři a vyhlašovači výběrových řízení ve vládě by to měli mnohem těžší, pokud by tolik lidí netrvalo na svém právu zůstat ignorantem a slepě souhlasit. (Bill Maher)

8) Republikánství je jedinou formou vlády, která není neustále v otevřené nebo skryté válce s právy lidstva. (Thomas Jefferson)

9) Žádný člověk není dost dobrý, aby vládl jinému člověku bez jeho souhlasu. To je hlavní zásada – ocelová kotva amerického republikánství. (Abraham Lincoln)

10) Nestačí říct, že jsme se narodili k tomu být republikány, je přesnější říct, že republikánství je součástí naší DNA. (Dolours Price)

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload