Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

Osvícený emirátský premiér a vládce Dubaje: Předefinování pojmu vůdcovství

11.10.2015

 

  • Chceme změnit koncepci vůdcovství, tak aby zahrnovala každého, kdo má ambici, ctižádost a vůli změnit se a také aby byl přínosem a obohacoval svoji společnost.

 

Překlad kapitoly z knihy Maktoum: Flashes of Thought z 4.1.2015.

 

Kdokoli položí otázku: "Je vůdcovská schopnost vrozená nebo získaná?" již udělal svůj první krok na cestě k vůdcovství. Vůdcovství je kombinací inteligence, vynalézavosti, moudrosti, silné osobnosti a touha po velkých věcech. Většina z těchto vlastností jsou vrozenými a dědičnými, přičemž některé z nich mohou být také získanými. Avšak i Ti, kteří se narodili s takovými vlastnostmi, si je musí zdokonalit vzděláním, praxí a komunikací, aby se stali úspěšnými vůdci.

 

Vůdcovství není udělováno a svěřováno náhodně podle urozenosti, ani zaručováno studiem i těch nejlepších akademií. Osobně znám mnoho absolventů těchto škol, kteří na sobě pracovali a rozšiřovali si své znalosti k dosažení vysokých pozic ve vedení, zatímco se jiní zastavili na určité úrovni, protože jejich vlastnosti a dovednosti jim neumožňovaly udělat další krok. Jsme svědky toho, že zvídavost staví některé lidi do popředí před ostatní na cestě k vůdcovství. Chceme také změnit koncepci vůdcovství, tak aby zahrnovala každého, kdo má ambici, ctižádost a vůli změnit se a také aby byl přínosem a obohacoval svoji společnost.

 

Když říkáme "vůdce“, lidé mají tendenci představit si politické, vojenské nebo historické osobnosti, které změnily historii svých národů a zemí. Mohou si také představit úspěšné ekonomické vůdce, kteří stvořili firmy a společnosti nebo zasvětili život novým výtvorům a vynálezům. Vrozené vlastnosti těchto lidí, v kombinaci s jejich prostředím a jejich velkou snahou sebe-rozvoje, je udělaly výjimečnými vůdci a umožnily jim přeměnit své národní společnosti a jejich obyvatele. Ale dnes, je pojetí vůdcovství mnohem dalekosáhlejší. Kdokoli, kdo může zlepšit život lidí kolem sebe je vůdcem. Stejně tak každý, kdo může posloužit lidem a udělat je šťastnými je vůdcem. Vůdce je také osoba schopná vytvářet pozitivní změnu, ať už v práci nebo doma a inovovat a vytvářet i ty nejjednodušší věci. Vůdce vyniká ve svém řemeslu, umění, talentu nebo povolání.

 

Všichni lidé se rodí se zárodky takovýchto kvalit, které mohou být pěstovány a podporovány v růstu, aby se kousek po kousku vyvíjely po cestě k vůdcovství a finálně se rozvinuly do úrovně velkých vůdců. Každý jeden úspěch, který uděláte, každý jeden život, který změníte a každá jednotlivá dovednost, kterou si osvojíte, vás posune o krok blíže stát se lepším vůdcem. Každý den si můžete zlepšit toho vůdce ve vás, abyste se stali lepším člověkem a větší vůdcem. Pokud bychom omezili pojem vůdcovství na mimořádné politické, hospodářské a vědecké osobnosti, tak bychom omezili jeho rozsáhlé pole na velmi omezený okruh lidských bytostí. Všechno se dá naučit a každý člověk je schopen vlastního sebe-rozvoje. Lidský rozvoj vyžaduje celé generace vůdců, aby pozvedli své národy a občany. Velká vize potřebuje nejen velkého vůdce, ale také skvělý pracovní tým s rozmanitými vůdčími schopnosti.

 

Při pohledu na vůdcovství z této perspektivy, se není třeba ptát, zda je vůdcovská schopnost vrozená nebo získaná, ale spíše se ptát, zda se vůdcem stát chcete nebo nechcete.

 

Článek byl publikován na blogu IHNED.

 

Please reload