Please reload

Nejnovější příspěvky

Recenze knihy Síla rozumu od Oriany Fallaci

October 28, 2015

1/4
Please reload

Nejlepší příspěvky

„Krajně pravicový“ Havel: Úslužný podnikatel motorem hospodářství

Aneb Letní přemítání po 28 letech.

 

Citace z knihy Václava Havla Letní přemítání z roku 1991, které by dnes mohly být označovány za "krajně pravicové".

 

 

Těmi, kdo razí cestu tržní ekonomice, jejími skutečnými průkopníky, jsou dnes naši první podnikatelé, kteří musí překonávat překážky často až neuvěřitelné. V době, kterou si tu snažím představit, bude u nás už nepochybně velmi silná a mocná vrstva nejen drobných, ale i středních a snad i velkých podnikatelů. Tato vrstva, která bude skutečným motorem našeho hospodářského života, nalezne svou sociální identitu, tvář a sebevědomí. A získá i respekt společnosti, která už zase plně pochopí, že vlastnictví není hanba či neřest, ale naopak závazek a nástroj služby obecnému prospěchu. Své nové sebevědomí – a to bych rád zdůraznil, protože se na to dnes často zapomíná – naleznou spolu s podnikateli, tedy se zaměstnavateli, i zaměstnanci. Čím víc bude záležet na tom, čí je podnik a jak prosperuje, tím víc začne totiž záležet i na tom, kdo v něm pracuje a jak. V lidech se dík tomu obnoví a prohloubí osobní vztah k jejich práci i k podniku, kde pracují, a osobní zájem na výsledcích a osudech této práce. Budou chápat, že není jedno, co a jak dělají, že jejich práce je kýmsi, komu osobně záleží na její kvalitě, sledována a ceněna, že je vůbec někde vidět, že se o ní ví, že k něčemu směřuje a v něco se zhodnocuje, že má prostě smysl. Uvědomí si, že něco umějí, a začnou být na svůj um hrdí, protože budou za jeho plody osobně ručit někomu, kdo má na těchto plodech osobní zájem. Vzroste opět význam řemesla (v nejširším slova smyslu) a jeho kultury, lidské pracovitosti a dovednosti, a tudíž i stavovská hrdost těch, kteří své řemeslo znají.

Please reload